Sökning: "Vocabulary development"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Vocabulary development.

 1. 1. The effectiveness of digital reading for motivating student reading and vocabulary development : Effektiviseringen av digital läsning för att motivera elevernas läsning och ordförrådsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lavan Jiawook; [2022]
  Nyckelord :Digital; reading; books; motivation; English as a second language ESL ; English as a foreign language EFL ;

  Sammanfattning : Even though vocabulary skills are the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some students who do not like reading. Thus, the purpose of this study is the potential use of digital technology for facilitating and motivating reading and vocabulary building in English. LÄS MER

 2. 2. A sensory evaluation of swidden rye (Secale cereale) – how the taste of history and geographical location can play part in a sustainable food production

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sensory science; Landrace; Terroir; Food system; Consumer science;

  Sammanfattning : Due to their resilience, durability, and broad genetic variations, increasing the production and consumption of landrace cereals has been highlighted as a solution to handle increasing environmental variability resulting from climate change. However, the consumption of landrace cereals remains low due to limited production and purchase availability for consumers. LÄS MER

 3. 3. Textlösa böcker : Ett möjligt verktyg för läsfrämjande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Åsa Gyllin; [2022]
  Nyckelord :Textlösa böcker; läsfrämjande; språkutveckling; silent books; läsmotivation; läslust;

  Sammanfattning : Reading among young people is decreasing, which is worrying, considering that good reading skills are crucial for personal development as well as for understanding the modern society. The objective of the present study has been to explore the practice of using textless books to favour reading, since research shows that there are some advantages in doing so. LÄS MER

 4. 4. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 5. 5. Independent Project with Specialization in English Studies and Education : Efficient vocabulary acquisition through children’s literature in English preschool and primary school classrooms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Vera Listrup; Grunnlid Stefan; [2022]
  Nyckelord :children’s literature; English as second language; English as first language; vocabulary acquisition; vocabulary acquisition approaches.;

  Sammanfattning :   This study investigates the efficiency of using children’s literature to support English vocabulary acquisition in a first and second language classroom context. Previous research has established that it is important for children to be given the opportunity to expand their basic vocabulary in English during their years in school, in order to assimilate the teaching in the classroom. LÄS MER