Sökning: "Void volume"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Void volume.

 1. 1. Comfort Zones : The delicate relationship between knitted surfaces and filling materials experienced through human comfort/discomfort

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Antonia Wolff Metternich; [2019]
  Nyckelord :knit; elasticity; comfort; filling; cover; experience; emotion; form; volume; tube; rolling; body; textile design;

  Sammanfattning : This paper describes a practice- based research project in which physical and emotional comfort and discomfort is experienced by the human body. A variety of different Comfort Zones are presented. LÄS MER

 2. 2. Hålrumsvariationer vid asfalttillverkning : En fallstudie vid Skanska enligt DMAIC avseende förbättringsmöjligheter vid kalltillsatt asfaltåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Paulina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Asphalt concrete; Void volume; DMAIC; RAP; Split plot; Asfalt; Hålrum; DMAIC; Återvinning; RAP; Split-plot;

  Sammanfattning : Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). LÄS MER

 3. 3. Daylight optimization in an office building through atrium improvements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Thiago Ferreira; [2018]
  Nyckelord :atria; daylight; optimization; office; atrium; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Daylighting has become a fundamental measure not only to decrease the electrical energy demand in buildings, but also to provide good indoor comfort for the occupants. Atria have been implemented in buildings since old times as a space to foster interaction and provide indoor comfort through ventilation and daylight. LÄS MER

 4. 4. Internal Erosion and Dam Stability : Analysis of the internal erosion effects on stability of an embankment dam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Arthur Jedenius; [2018]
  Nyckelord :Internal erosion stability finite element analysis method plaxis slope seep;

  Sammanfattning : Embankment dams encounter several problems in terms of dam safety. One of those problems is called internal erosion. This phenomenon is induced by the movement of fine particles within the dam due to seepage forces. If the dam is not able to self-heal, the eroded zones will increase which will eventually cause the dam to fail. LÄS MER

 5. 5. Near-Surface Energy Balance on an Alpine Rock Glacier: Murtèl-Corvatsch

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Luisa Pruessner; [2017]
  Nyckelord :rock glaciers; energy balance; SNOWPACK; permafrost;

  Sammanfattning : This project investigates the near surface energy balance on the Murt`el-Corvatsch rock glacier in the Upper Engadine, Swiss Alps, using the 1D physical SNOWPACK model. A correct representation of the near surface energy balance is important to predict the long term evolution of permafrost below rock glaciers. LÄS MER