Sökning: "Volkan Coskun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Volkan Coskun.

  1. 1. Automatisering av underhåll av produkter med inbyggda trådlösa sensorsystem : Fallstudie om tvättmaskin

    M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

    Författare :Volkan Coskun; [2014]
    Nyckelord :Inbyggda system;

    Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks möjligheten att automatisera underhåll med ett trådlöst inbyggt sensorsystem i en fallstudie om tvättmaskiner. Idén är att produkten ständigt kontrolleras via ett trådlös inbyggd sensor-system, där den kopplas upp och övervakas via ett moln. Det presenteras två molntjänster varav ett av dem används. LÄS MER