Sökning: "Voltage regulator"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Voltage regulator.

 1. 1. Utvärdering av kommersiell TEG-enhet på en värmeplatta : Generering av elektricitet från temperaturskillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Andreas Svensson; [2021]
  Nyckelord :Energy technology; Seebeck effect; TEG; waste heat; wood-burning stove; fluid mechanics; thermodynamics; power; current; voltage; electrical engineering; heat plate; Energiteknik; Seebeckeffekt; TEG; spillvärme; vedkamin; strömningslära; termodynamik; effekt; ström; spänning; värmeplatta; ellära;

  Sammanfattning : Att minska energianvändningen är något det pratats mer och mer om de senaste åren. Det finns olika sätt att minska energianvändningen på och ett av dessa är att återvinna värmeenergi. Det kan gälla både spillvärme och nyttig värme. Detta går att tillämpa i industrin, transportsektorn, hushåll och till vardags. LÄS MER

 2. 2. Design of a 16 GSps RF Sampling Resistive DAC with on-chip Voltage Regulator

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Pontus Thomsson; Cyrus Seyed Aghamiri; [2021]
  Nyckelord :DAC; LDO; RDAC; 16GSps; 12-bit; Digital-to-Analog Converter; Low-Dropout Regulator;

  Sammanfattning : Wireless communication technologies continue to evolve to meet the demand for increased data throughput. To achieve higher data throughput one approach is to increase the bandwidth. One problem related to very large bandwidths is the implementation of digital-to-analog converters with sampling rates roughly in the 5 to 20 GHz range. LÄS MER

 3. 3. Energy Storage for Voltage Control in LV Grids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Ida Samnegård; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis addresses overvoltage issues in weak low voltage grids caused by large solar power production. The suggested method is using PI controllers to control voltage. This is done by using battery energy storage systems (BESS), designed to absorb active power during these times and thereby limiting the voltage rise. LÄS MER

 4. 4. Tankmätare av standardkomponenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Simon Persson; [2021]
  Nyckelord :tankmätare; standardkomponenter; additiv tillverkning;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to evaluate how the production of a prototype for a betterfuel gauge for an electric generator is possible. The report will also examen how thisis possible with standardized parts and requirement set by the company such aslightdiscipline. LÄS MER

 5. 5. Linearization of Resistive Digital-to-Analog Converter for RF-Applications Using Compensator and Digital Predistortion

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Henrik Eklund; [2021]
  Nyckelord :DAC; RDAC; DPD; Linearization; Digital-to-Analog Converter; Resistive Digital-to-Analog Converter; Digital Predistortion;

  Sammanfattning : High-speed digital-to-analog converters are critical components in many radiofrequency (RF) applications. The resistive DAC (RDAC) architecture is suitable for high-speed implementation in extremely scaled digital circuit nodes. LÄS MER