Sökning: "Voluntarism"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Voluntarism.

 1. 1. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 2. 2. NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sylwia Jedrzejewska; [2019-02-11]
  Nyckelord :Voluntarism; Effekter av voluntarism; Volontärer; Motives; Tredje sektor; Migration; Integration; Ensamkommande barn;

  Sammanfattning : I samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. LÄS MER

 3. 3. Contestability and Legitimacy : The Case for Contestability as Political Legitimization in the Presence of Problematic Contracts

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Henrik Österlund; [2019]
  Nyckelord :Contestability; Consent; Voluntarism; Political Theory; Legitimization; Problematic Contracts;

  Sammanfattning : In this essay, I discuss the merits of contestability in contrast with consent as a meansof legitimizing the state. Particularly I have been concerned with problematiccontracts: Contracts with undefined obligations and their implications on thelegitimacy of voluntarist consent. LÄS MER

 4. 4. Demokratins Språkbarriär : -En kvantitativ studie om konsekvensen av språkbristen bland utrikesfödda vid nationellt, regionalt och lokalt valdeltagande i Skärholmens valdistrikt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amar Abed; [2019]
  Nyckelord :Utrikesfödda; inrikes födda; valdeltagande; språkkunskap; Riksdagsvalet; kommunvalet; landstingsvalet; invandrare; Svenskar; språkbrister; utbildningsnivå; Rationella teorin; Paradox of voting; civic duty; socioekonomiska faktorer;

  Sammanfattning : The predicament of rational choice models in politics is seemingly the irrationality of participation in politics activity, in such, by voting. That it is irrational for most of the taxpayers to vote nor to attain education about politics. LÄS MER

 5. 5. POLITISKT DELTAGANDE -En kvantitativ studie om resurser, motivation och nätverks effekter på individers politiska deltagande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sabina Agovic; Gabrielle Sundin; [2019]
  Nyckelord :Political participation; The civic voluntarism model; Sweden; Election year; Nonelection;

  Sammanfattning : This essay studies what affects individual’s political participation in Sweden. Specifically, it examines what affects resources, motivation and networks has on individual’s political participation and if these effects have a greater or lesser impact during election year compared to non- election year. LÄS MER