Sökning: "Voluntarism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Voluntarism.

 1. 1. NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sylwia Jedrzejewska; [2019-02-11]
  Nyckelord :Voluntarism; Effekter av voluntarism; Volontärer; Motives; Tredje sektor; Migration; Integration; Ensamkommande barn;

  Sammanfattning : I samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. LÄS MER

 2. 2. Hjälten från väst? -En kvalitativ diskursanalys om hur volontären och mottagaren av arbetet framställs på svenska kommersiella volontärresebyråers hemsidor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacqueline Gara; [2019]
  Nyckelord :Commercial organizations; discourse analysis; othering; postcolonialism.; representation theory voluntarism.;

  Sammanfattning : The phenomenon of social work combined with traveling have become known for “voluntourism” and is a common way to travel today. This study investigates the external communication of the commercial volunteer abroad organizations that are offering projects that take place in the African continent. LÄS MER

 3. 3. Lågt valdeltagande bland personer med funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Qendresa Berdynaj; [2018]
  Nyckelord :civic voluntarism model; disability; low-voter participation; daily activities; malmö; political participation;

  Sammanfattning : This study aims to examine factors that can explain the low level of participation in elections among the disabled community in two daily activities in Malmö. The study will further look to investigate the extent to which organization related staffs are involved in increasing the accessibility for their care recipients to participate in elections. LÄS MER

 4. 4. Den deltagande medborgaren : En kvantitativ studie av det politiska deltagandet år 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Klara Engström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie har det politiska deltagandet undersökts med fokus på det svenska valåret 2014. Studien har således syftat sig till att undersöka vad som påverkar det politiska deltagandet genom att pröva teorin civic voluntarism model (CVM). LÄS MER

 5. 5. Från det ekonomiska arvet till det individuella ansvaret

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elveda Sulejmani; [2017]
  Nyckelord :pastoral makt; disciplinär makt; socialt arv; socialsekreterare; Ekonomiskt bistånd; cultural goals and values; disciplinary power; pastoral power; social heritage; Social assistance; social workers; kulturella mål och värderingar; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyse how social workers reason and understand that some youth who grew up in households living on social assistance is also in need of assistance as a young adult. This study contains qualitative interviews with seven social workers in Malmö. All respondents work in the field of social assistance. LÄS MER