Sökning: "Volunteer trips"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Volunteer trips.

 1. 1. Nyttan, nöjet och den europeiska volontären : En multimodal kritisk diskursanalys om hur resebolaget Kilroy väljer att kommunicera kring sina volontärresor utifrån ett eurocentriskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Rosengren; Emma Wallskog; [2020]
  Nyckelord :Volunteer trips; travel agency; Kilroy; marketing communication; voluntourism; post colonialism; globalisation; eurocentrism; MCDA; Volontärresor; resebolag; Kilroy; marknadskommunikation; volonturism; postkolonialism; globalisering; eurocentrism; MCDA.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på resebolaget Kilroys marknadskommunikation om volontärresor i Sydafrika. Studien bygger på en analys av bolagets marknadsföring av två destinationer och innehåller såväl skriftligt som visuellt material. LÄS MER

 2. 2. De kommersiella volontärresebyråerna : En kvalitativ studie om svenska volontärresebyråers perspektiv på volonturism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Liebgott; [2018]
  Nyckelord :Volontärturism; volonturism; volontärresebyrå; socialt arbete; organisatorisk legitimitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : International work aid is a form of social work that historically has been conducted by non-profit organizations. When the commercial volunteer agencies entered the market they did so with a well-known product but with a different organizational form. LÄS MER

 3. 3. "To help others" : An explorative case study about how help is described and defined by volunteer tourists working with children and teenagers in Brazil.

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ingrid Häggblom; [2015]
  Nyckelord :Volunteer tourism; Help; Aid; Development; Brazil; Post-colonialism;

  Sammanfattning : Volunteer tourism is a popular way for young Westerners to discover the world and at the same take on the role as an international aid worker. For a short time they get an opportunity to improve the life conditions of people in development countries and get to know a new culture. LÄS MER

 4. 4. Resan som förändrar : En studie om volontärturismens påverkan på barnhem i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Linda Vinblad von Walter; Lisa Nyström; [2013]
  Nyckelord :Volunteer; Volunteer tourism; Orphanage; Tanzania; volontärturism; volontär; Tanzania; barnhem;

  Sammanfattning : Background: Today, the tourism sector is one of the economically fastest growing sectors in the world. Volunteer travel is a type of service that is gaining in popularity and a number of tour operators organize these trips. Few aid agencies engaged in volunteer activities and therefore the interest in volunteer travel is caught by tour operators. LÄS MER

 5. 5. Identity Development through Volunteer Tourism : A qualitative study of WWOOF volunteers’ identity formation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Börjars; [2012]
  Nyckelord :volunteer; tourism; identity formation; WWOOF; volontär; turism; identitetsarbete; WWOOF;

  Sammanfattning : Tourism is a fast growing phenomenon. As every person has a different motivation to travel new and alternative forms of tourism are continuously developing. Depending on form of tourism and the tourist’s motivation to take on a certain trip, the experience has a smaller or bigger impression on the individual. LÄS MER