Sökning: "Voluntourism"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Voluntourism.

 1. 1. Short-term volunteers – Helpful or Harmful? : -A qualitative case study of short-term volunteers from a bottom-up perspective in Tanga Town, Tanzania.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Julia Andersson; Malin Höjer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : People have always been enjoying travelling and exploring new places. The phenomenon of combining travelling with social work abroad has become known as “voluntourism”. Over the last few years, voluntourism has gained a lot of criticism, claiming that it does more harm than good for the host communities. LÄS MER

 2. 2. Hero Holiday : Swedish voluntourism and The White Savior Complex

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Elin Hultman; Felicia Lanevik; [2020]
  Nyckelord :Voluntourism; voluntourist; neocolonialism; postcolonialism; White Savior Complex; development work;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the reasons and motivations behind voluntourism in reference to working with children, and how these can be understood and analyzed within the framework of voluntourism research. A qualitative approach was used, and data was collected through semi-structured interviews and then evaluated with the use of a thematic analysis. LÄS MER

 3. 3. Nyttan, nöjet och den europeiska volontären : En multimodal kritisk diskursanalys om hur resebolaget Kilroy väljer att kommunicera kring sina volontärresor utifrån ett eurocentriskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Rosengren; Emma Wallskog; [2020]
  Nyckelord :Volunteer trips; travel agency; Kilroy; marketing communication; voluntourism; post colonialism; globalisation; eurocentrism; MCDA; Volontärresor; resebolag; Kilroy; marknadskommunikation; volonturism; postkolonialism; globalisering; eurocentrism; MCDA.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på resebolaget Kilroys marknadskommunikation om volontärresor i Sydafrika. Studien bygger på en analys av bolagets marknadsföring av två destinationer och innehåller såväl skriftligt som visuellt material. LÄS MER

 4. 4. Volontärturism - En väg till utveckling eller undergång? : En kvallitativ studie om hur svenska volontärresebyråers projekt anknyter till Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Erika Olsson; Jennifer Holm; [2019]
  Nyckelord :Voluntourism; Volunteer Tourism; Volunteering; Sustainable Tourism; Sustainable Development Goals; Development Work; Human Rights- Based Approach; Volonturism; Volontärturism; Volontärarbete; Hållbar Turism; Agenda 2030; Utvecklingsarbete; Rättighetsperspektiv;

  Sammanfattning : De globala hållbarhetsmålen, antagna år 2015, ska verka för en global satsning för ökad social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet. I styrdokument publicerade 2018 från FN uppmanas berörda parter på olika nivåer att inkorporera mer ideellt engagemang i form av volontärarbete. LÄS MER

 5. 5. Hjälten från väst? -En kvalitativ diskursanalys om hur volontären och mottagaren av arbetet framställs på svenska kommersiella volontärresebyråers hemsidor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacqueline Gara; [2019]
  Nyckelord :Commercial organizations; discourse analysis; othering; postcolonialism.; representation theory voluntarism.;

  Sammanfattning : The phenomenon of social work combined with traveling have become known for “voluntourism” and is a common way to travel today. This study investigates the external communication of the commercial volunteer abroad organizations that are offering projects that take place in the African continent. LÄS MER