Sökning: "Volvo Aero"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Volvo Aero.

 1. 1. Aerodynamic Wind Tunnel in Passenger Car Application

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Zhipeng Lyu; [2016]
  Nyckelord :Vehicle aerodynamics; 1 5th scale wind tunnel; unsteady pressure measurements; wind tunnel effects;

  Sammanfattning : The thesis aims to provide an evaluation on the Volvo 1/5th scaled wind tunnel regarding its potentials and capabilities in aerodynamic study. The flow quality in the test section was evaluated. The experiments were performed included measurements of airspeed stability, tunnel-wall boundary layer profile and horizontal buoyancy. LÄS MER

 2. 2. Cheers lads, let us bring some fish’n’chips to the smorgasbord! : - A case study of Volvo Aero integrating into GKN Aerospace.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Mattsson; Gustav Söderberg; [2014]
  Nyckelord :Acquisitions; Cross-Border Acquisitions; Post Acquisitions; Culture; Integration; Organizational Change; United Kingdom; Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to examine how cultural differences influence post-acquisition organizational change when there is an acquisition between two countries, in this case, the United Kingdom and Sweden. The study followed a qualitative research method. LÄS MER

 3. 3. Förstudie till implementering av papperslös verkstad

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Avd för maskinteknik

  Författare :Johanna Ekström; Stefan Emanuelsson; [2012]
  Nyckelord :Papperslös produktion; värdeflödesanalys; affärssystem; identifikationssystem; WMS; transportsystem;

  Sammanfattning : Under sommaren 2012 genomfördes ett examensarbete på Siemens Industrial Turbo­mach­inery AB i Trollhättan gällande möjligheterna att införa pappers­lös verkstad. Syftet med examensarbetet var att kartlägga möjligheterna att minska administrativ hant­ering av produktions­orderkort och öka realtidsuppdatering. LÄS MER

 4. 4. VÄRDEFLÖDESANALYS AV PW1000G 30k TEC

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jörgen Hampus Olovsson Hjalmarsson; [2012]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The thesis work has been carried out at Volvo Aero Corporation (VAC) in Trollhättan. VAC has entered a partnership as developing and producing partner with engine manufacturer Pratt & Whitney and is currently at the starting phase of producing the turbine rear frame (TEC) to the engine PW1000. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av analysverktyg för materialförbrukning inom motorunderhåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för maskinteknik; Högskolan Väst/Avd för maskinteknik

  Författare :Petar Josic; Marko Järvitalo; [2012]
  Nyckelord :Analysis tool Microsoft Access Average list Purchase list Logistics; Analysverktyg Microsoft Access Snittlista Inköpslista Logistik;

  Sammanfattning : Examensarbete beskriver hur ett analysverktyg har skapats för materialförbrukningen på Motorunderhållsavdelningen på Volvo Aero Corporation. Analysverktyget tar fram snittlistor och inköpslistor till motorn PW100. Dokumentering vid skapandet av analysverktyget sker i sju delar. LÄS MER