Sökning: "Volvo Cars"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden Volvo Cars.

 1. 1. Organisering kring självkörande fordon i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Georg Hess; William Viklund; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva hur offentlig verksamhet, akademi och industri interagerar kring introduktionen av självkörande fordon i Västsverige. Uppsatsens frågeställningar adresserar hur handlingsnätet kring självkörande fordon i Västsverige växt fram, vilka aktörer som deltar i handlingsnätet, deras drivkrafter samt hur de agerar utifrån identifierade drivkrafter. LÄS MER

 2. 2. Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Etnografi; Fallstudie; Lärande; Organisationsför- ändring; Organisationskultur; Organisationsstruktur; LEAN; Bilindustri; Ledarskapsutbildning; Möteskultur.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen. LÄS MER

 3. 3. User experience and occupant safety : Concept development of restraint system for the automobile outboard rear seat positions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Stare; Victor Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis project that is made in collaboration with Volvo Car Corporation, at the seat belts & child restraints department, located in Gothenburg, Sweden. The project description and objective of this project was to develop a concept, for the rear outboard seat positions, that makes the seat belt comfortable without compromising the safety with the focusing point on user experience. LÄS MER

 4. 4. Prediction of life durability in friction for wet clutches of DCT gearboxes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lars-Johan Sandström; [2020]
  Nyckelord :wet clutch; DCT; Gearbox; Durability; Friction; Life; Dual Clutch Transmission;

  Sammanfattning : Many new cars are equipped with automatic transmissions. These gearboxes often have a dual clutch transmission (DCT) that has a built-in wet clutch. The lubricants used in these gearboxes is often very advanced because it must take care of two systems, the wet clutch and the gears. There is always a strive to make the drain intervals longer. LÄS MER

 5. 5. Traceability of Human Error Production Defects in Automotive Manufacturing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Chiara Lucatello; Chatchai Sornkarn; [2019-11-12]
  Nyckelord :Error detection; in-and-out; logging process; Inputting process; Technological frames; Usability; Traceability; Process improvement; Factory automation;

  Sammanfattning : Many global automotive industries have movedtowards factory automation, yet several still rely on collectingmanual data from the plant floor and manually inputting thedata into the management quality system in the assembly line. Inthis case study research, the objective of our study was to observehow technology advancement can be supported for human errorlogging in the quality assurance process. LÄS MER