Sökning: "Volvo Cars"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden Volvo Cars.

 1. 1. Vibration analysis for condition monitoring of mechanical presses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Julia Runesson; [2019]
  Nyckelord :Vibration analysis; Predictive maintenance; Condition monitoring; Mechanical press; Press maintenance; PSD; DFT FFT; RMS; Kurtosis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a world where the concept of just-in-time has been lifted outside of the manu-facturing world and onto the market, the increasing demand of luxury wares like cars is accompanied only by tougher industrial conditions and no room for error. Loss of productivity and decrease in efficiency can be devastating to any manufac-turing company in today’s market climate. LÄS MER

 2. 2. Dieselskandalen ur ett svenskt perspektiv – En diskursanalys på tre aktörer före och efter dieselskandalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Ennerfelt; [2019]
  Nyckelord :Dieselskandalen; Dieselgate; Utsläppspolitik; dieselbilar; bilindustrin; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to answer if Dieselgate had effects on how three actors, the Swedish government, Volvo cars and medias view diesel fuel from an environmental perspective. A discourse analysis is made to effectively study these actors view on diesel and carbon emission in cars both before and after the scandal. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Temperature Model of an Automatic Transmission

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Yao Zhang; [2019]
  Nyckelord :Dynamic model; transmission; gearbox; temperature; lumped box;

  Sammanfattning : This report presents the development of a dynamic temperature model for an automatic transmission in a Volvo Cars passenger vehicle. The model should simulate the oil to cooler temperature and flow from the transmission. A mathematical approach to use lumped masses for different parts of the transmission was used. LÄS MER

 4. 4. Vägen till ett lyckat förändringsarbete - En kvalitativ studie i förändringsprocessen på Volvo Cars Företagsekonomiska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Ahlbom; Amelie Bergfelt; [2018-09-20]
  Nyckelord :Förändringsprocess; processperspektiv; strategi; ledarskap; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på området management ochorganisation vid Göteborgs universitet. Uppsatsen är författad av Amelie Bergfelt och Lina Ahlbom med handledning av Fredrik Lavén. LÄS MER

 5. 5. Vägen till ett lyckat förändringsarbete - En kvalitativ studie i förändringsprocessen på Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Ahlbom; Amelie Bergfelt; [2018-08-28]
  Nyckelord :Förändringsprocess; processperspektiv; strategi; ledarskap; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på området management ochorganisation vid Göteborgs universitet. Uppsatsen är författad av Amelie Bergfelt och LinaAhlbom med handledning av Fredrik Lavén. LÄS MER