Sökning: "Volvo Construction Equipment Braås"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Volvo Construction Equipment Braås.

 1. 1. Jämförelse mellan vågformsstyrda processer och konventionell spraybåge vid användning av solidtråd : Möjligheter att uppnå av Volvo CE ställda krav och potentiella vinster

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL KARLSSON; [2021]
  Nyckelord :Gas metal arc welding; MAG; spray transfer; waveform controlled processes; solid wire; penetration; toe transition; weld trials; Volvo; fillet welds; industry; Gasmetallbågsvetsning; MAG; spraybåge; vågformsstyrda processer; solidtråd; inträngning; fattningskanter; svetsförsök; Volvo; kälsvets; industri;

  Sammanfattning : Detta arbete har genomförts vid Volvo Construction Equipment i Braås. I nuläget används konventionell spraybågssvetsning med metallpulverfylld rörtråd i produktionen. Ett alternativ som övervägs är att byta till solidtråd. Huvudsyftet med detta arbete har varit att utreda huruvida några utvalda processer med 1. LÄS MER

 2. 2. Feasibility Study on the Introduction of Automation in the Assembly Process

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Ziada Osama; Konstantina Tzivleri; [2021]
  Nyckelord :Automation; Assembly; Human-Robot Collaboration; HRC; HIRC; Simulation; RobotStudio; Sensors; Safety;

  Sammanfattning : The assembly process in Volvo Construction Equipment, in Braås, is fully hand-operated. The aim of this Master thesis project is to develop and evaluate different concepts of how the automation level could be increased. LÄS MER

 3. 3. Produktionsutveckling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :John Alvén; Malin Fröström; [2018]
  Nyckelord :Lean Production; Key Performance Indicators; Produktionslayout; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At the Volvo Construction Equipment site in Braås, different kinds of articulated haulers are being produced. The production is in the forefront of its kind but one of the sections of the production has not seen any changes in many years. LÄS MER

 4. 4. Ledare & team utan rätt förutsättningar kan aldrig nå maximal framgång : En studie om tre olika produktionsverksamheter inom Volvo Group

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Karin Arnholm; Emma Westergren; [2015]
  Nyckelord :Ledare; team; förutsättningar; förbättringar; kompetens; motivation; ledarskap;

  Sammanfattning : This thesis has been conducted at Volvo Bussar ABunder a period of ten weeks. Within the organizationVolvo, the work is conducted with leaders and teamson every level; from production to top management. LÄS MER

 5. 5. Target Costing i produktutvecklingsprocessen : En studie på Volvo Construction Equipment i Braås

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jeton Alku; Judita Rashiti; [2014]
  Nyckelord :Target Costing; product development; cost management; value engineering; dynamic capabilities.; Target Costing; produktutveckling; kostnadsstyrning; value engineering; dynamiska kapabiliteter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Produktutvecklingsprocessen har på senare tid kommit att ses som en strategisk aktivitet som är avgörande för företagets överlevnad eftersom produktens utförande och kostnader till stor del fastställs innan tillverkning påbörjas. ”Target Costing” har sitt ursprung från Toyota i Japan och är en metod för strategisk kostnadsstyrning som har vuxit fram för att tidigt styra kostnader. LÄS MER