Sökning: "Volvo On Call"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Volvo On Call.

 1. 1. Chance or burden?A study of sustainable business models within the automotive industry : An empirical analysis of BMW Group and Volvo Cars Group

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Christiansen; Elias Strobel; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; automotive industry; business model; sustainable business model;

  Sammanfattning : In the upcoming years, our society and economy will face enormous challenges due to global warming, which is caused by the emissions of carbon dioxide and other global-warming gases. Due to its high share of CO2emission, the detrimental role of the automotive industry has recently been put into the spotlight of the public discussion. LÄS MER

 2. 2. Analyzing the Inbound Logistics Flow for a Fragile Component at Volvo Buses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Asanee M. Börjesson; Melanija Isaksson; [2018-07-02]
  Nyckelord :EOQ; Extensions of the EOQ Model; Optimal logistics flow; Optimal Call Off Volumes;

  Sammanfattning : This thesis investigates the logistics flow for a long and fragile component at Volvo Buses. The focus is placed on six areas of the logistics flow for the component, namely, packaging, emballage, handling at the supplier (loading), transportation, handling at the buyer (unloading) and storage. LÄS MER

 3. 3. The Service Orientation Process at an Operative Level : - A way to start charging for services in the manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl Romlin Fredriksson; Alexander Telander; [2015]
  Nyckelord :Service Orientation; Free-to-Fee Transition; Service Focused Business Model; Service Focus; Change in the Manufacturing Industry;

  Sammanfattning : The Western world manufacturing industry is facing a tough global market today. The production is moved to developing countries, where the production costs are much lower. Big manufacturing companies like VOLVO, SKF and ABB are all following this trend. LÄS MER

 4. 4. Generating Revenue-Streams from Vehicle Connectivity Solutions - A case study of Volvo Car Corporation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Marcus Albertsson; Joakim Edström; [2013-07-03]
  Nyckelord :Pricing; Revenue Streams; Connectivity; Volvo On Call; Value Capturing;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Transportoptimeringar med hjälp av flödesanalyser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Beatrice Sigfeldt; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgör resultatet av en studie på uppdrag av Volvo Cars Torslanda (VCT) i Göteborg. Syftet med studien har varit att undersöka produktflödena mellan VCT och dess leverantörer med hjälp av analyser. Dessutom utreds hur transporterna skulle kunna optimeras och vilka konsekvenser som uppstår. LÄS MER