Sökning: "Volymflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Volymflöde.

 1. 1. referensvärden för arteria subclavia och arteria brachialis undersökt med ultraljud och doppler

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Huda Al-Najjar; [2020]
  Nyckelord :arteria brachialis; arteria subclavia; blodflödeshastighet; diameter; referensvärde; ultraljud; volymflöde;

  Sammanfattning : Kärlsjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna som förekommer bland befolkningen. Två artärer som huvudsakligen försörjer kroppens armar med blod heter arteria subclavia och arteria brachialis. I dagsläget finns det inga referensvärden för arteria subclavia och arteria brachialis. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av laboration i mätteknik : Mätning av temperatur, tryck och volymflöde

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Agnes Moberg; Josefine Toft; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar utvecklandet av en ny laboration i kursen Mätteknik, MJ2440, för sistaårselever på Kungliga Tekniska högskolan. Rapporten fokuserar på att göra en meningsfull laboration där studenterna praktiskt får möjlighet att mäta volymflöde, tryck och temperatur. LÄS MER

 3. 3. Värmeåtervinning av luft i kycklingstallar : Återanvändning av energin i frånluften för luftförvärmning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Georg Alegrim; Alexander Anaje; [2019]
  Nyckelord :Heat-X-Rotate; Big Dutchman; värmeåtervinning; värmeväxlare; Rokkedahl; Rockedahl-Energi; Munters; stallventilation; stallmiljö; stallklimat; fuktighetsåterföring; rekuperativ; regenerativ; kycklingstall;

  Sammanfattning : I Sverige har konsumtionen av kyckling per invånare ökat de senaste åren och idag konsumeras 23,2kg per person och år. Eftersom tillväxten för svensk kyckling är hög ökar också medvetenheten hos företag att investera i klimatsmarta alternativ för att minska energibehovet som leder till en minskad uppvärmningskostnad. LÄS MER

 4. 4. Monolithic Pt & Pd catalyst - Method for development of Pt & Pd monolithic catalyst in FORMOX™ ECS unit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emil Gammelgaard; [2018]
  Nyckelord :Heterogenous Catalysis; Emmision control system; Platinum; Palladium; Monolith; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : FORMOX™ is a formaldehyde production process, utilizing a metal oxide catalysts. The new generation of plants is pressurized, therefore the turbo charger concept has been developed. LÄS MER

 5. 5. Teknisk och ekonomisk optimering av ett sekundärt kylsystem : KB01-Systemet, akademiska sjukhuset i Uppsala

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jimmy Vikström; [2018]
  Nyckelord :KB01; Fjärrkyla; Sekundärsystem; Optimering; Reglering; Sjukhus;

  Sammanfattning : I och med att Akademiska sjukhuset i Uppsala växer och verksamheten utvecklas, ökar även dess kylbehov. Under 2011 inledde Region Uppsala ett samarbete med Sweco för att utreda hur kylbehovet för sjukhuset kunde tillgodoses på ett effektivt sätt, med en framtidsaspekt till år 2060. LÄS MER