Sökning: "Vulvodyni"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Vulvodyni.

 1. 1. FYSIOTERAPEUTISKA INTERVENTIONER VID VULVODYNI. En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Jagersjö; Marianne Dester; [2022-01-24]
  Nyckelord :Vulvodyni; smärta; sexuell livskvalitet; fysioterapeutiska interventioner; kvinnors hälsa;

  Sammanfattning : Det finns fysioterapeutiska interventioner som verkar kunna ge smärtlindring och på så sätt förbättra sexuell livskvalitet hos kvinnor med vulvodyni över tid. På grund av studiernas heterogenitet och metodologiska brister bedöms slutsatsen ha begränsat vetenskapligt värde, därför behövs fler välgjorda studier som undersöker fysioterapeutiska behandlingar vid vulvodyni. LÄS MER

 2. 2. Vulvodyni och rädsla för brott : En kvantitativ studie om kvinnors underlivssmärta och rädsla för brott

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Michelle Boije; [2020]
  Nyckelord :vulvodynia; vestibulitis; vaginismus; abdominal pain; unsafety; fear of crime; Shadow of sexual assault; vulvodyni; vestibulit; vaginism; underlivssmärta; otrygghet; rädsla för brott; Shadow of sexual assault;

  Sammanfattning : Enligt forskning har kvinnor en högre rädsla för brott än män. En förklaring är att kvinnors rädsla för sexuella brott ökar rädslan för alla typer av brott. Andra faktorer som har visat sig påverka rädsla för brott är fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Kära jävla vulva - En tvärsnittsstudie på sambandet mellan psykosociala faktorer och begränsning i livskvalitet och funktion hos personer med vulvovaginal smärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Korsgaard Andresen; Linnéa Lidén; [2020]
  Nyckelord :vulvovaginal smärta; vulvodyni; vestibulit; vaginism; dyspareuni; genito-pelvic pain penetration disorder GPPPD ; livskvalitet; funktionsnedsättning; sexuell funktion; smärtkatastrofiering; socialt stöd; kvalitet på vården; patientbemötande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att skapa en ökad förståelse om vulvovaginal smärta genom att undersöka sambandet mellan smärtkatastrofiering, socialt stöd, bemötande i vården, smärtintensitet och begränsning i livskvalitet och funktion till följd av smärtan. Genom en internetbaserad enkät samlades data in från 287 individer med nuvarande vulvovaginal smärta. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor med lokaliserad provocerad vulvodyni

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Holm; Klara Nilsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :lokaliserad provocerad vulvodyni; reproduktiv perinatal och sexuell hälsa; barnmorskor; erfarenheter; vård; normer; unga kvinnor; sexualitet; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lokaliserad provocerad vulvodyni (LPV) är ofta ett fördolt problem med betydande negativ inverkan på unga kvinnor och deras relationer fysiskt, emotionellt och socialt. Det finns begränsat med studier om barnmorskors erfarenheter av vårda kvinnor på ungdomsmottagningar som lever med LPV i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Att leva med smärttillstånd i vulva : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Racov; Ulrika Sandell; [2018]
  Nyckelord :Vulvodyni; Livskvalitet; Det dagliga livet; Sexualitet; Psykisk påverkan;

  Sammanfattning : Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termerna av sådan skada. Gynekologisk smärta utgår från nedre delen av buken, bäckenorgan, underliv och urinvägar och kan orsakas av en mängd olika tillstånd. LÄS MER