Sökning: "Vuxenutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet Vuxenutbildning.

 1. 1. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 2. 2. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Hur samhällskunskapslärare verksamma inom vuxenutbildning tänker kring sitt ämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sasa Kovacevic; [2020]
  Nyckelord :samhällskunskap; vuxenutbildning; syfte och mål; kunskaper och förmågor;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet är ett skolämne det forskas förhållandevis lite om och kring, detsamma gäller vuxenutbildning. Kombinerar man dessa två är forskningen näst intill obefintlig. Genom denna uppsats hoppas jag kunna bidra med förståelse och perspektiv vad gäller undervisning i samhällskunskap inom vuxenutbildning. LÄS MER

 4. 4. Varför kommer de? En kvalitativ studie om anledningarna till deltagande i vuxenutbildning på Island.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Eyja Drífa Ingólfsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Vuxenpedagogik; vuxnas lärande; vuxenutbildning; Island; incitamenten.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ undersökning av de incitament som ligger bakom människors beslut om att delta i vuxenutbildning. Vid genomförandet av studien har det utgåtts ifrån en hermeneutisk metodologi. Fyra semistrukturerade intervjuer utgör uppsatsens empiriska material. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledares interaktion med nyanlända : I vägledningsprocessen på gymnasiet och vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Pamela Daoud; Isabell Masso; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; nyanlända; mångkulturell vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie berör studie- och yrkesvägledarnas vägledningsprocess med de individer som söker vägledning men även är nyanlända. I takt med samhällets globalisering har värdet av studie- och yrkesvägledning påtalats då vägledningssamtal har blivit en viktig metod som lyfts i styrdokument för studie- och yrkesvägledning. LÄS MER