Sökning: "Vuxna med läs- och skrivsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Vuxna med läs- och skrivsvårigheter.

 1. 1. ”Min dyslexi har aldrig stoppat mig” : En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kajsa Hägglind; [2019]
  Nyckelord :En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om det uppdrag och den utmaning som alla verksamma lärare står inför, att ge extra anpassningar och särskilt stöd till alla elever som har svårigheter. Enligt den Svenska Dyslexiföreningen finns det ingen exakt siffra på hur stor andel av befolkningen som har dyslexi. LÄS MER

 2. 2. Vad är vad? Om lärares identifiering av andraspråksinlärning respektive läs- och skrivsvårigheter hos SFI-elever

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Mari Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning hos vuxna; C-kurs i SFI; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syftar till att undersöka hur sex SFI-lärare upptäcker och fortsätter undervisningen där det finns misstanke om läs- och skrivsvårigheter. Studiens syfte är att undersöka vilka förmågor och praktik som finns för att urskilja läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare samt hur eventuellt stöd är utformat till dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter : Fokus på förskolan och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ågren Josefin; [2018]
  Nyckelord :Read and write difficulties; Pre-school; Tools; Läs- och skrivsvårigheter; Förskolan; Hjälpmedel;

  Sammanfattning : The subject of reading and writing difficulties has been a research object sin- ce the 40's and it ́s come a long way in what should happen and how to act however, it is still children who do not get the help that is needed in pre- school and pre-school classes. This study has sought to identify the difficulty of educators and teachers to detect early-stage problems. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter på sfi : En intervjustudie om läs- och skrivsvårigheter på vuxenutbildningen svenska för invandrare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Anette Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bilingual; Multilingual; Swedish as Second Language; Reading Difficulties; Writing Difficulties; Adults; Diagnostics; Special education; Flerspråkighet; svenska som andraspråk sfi; vuxna; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; diagnostisering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter ser ut inom utbildningen sfi, svenska för invandrare. Studien beskriver pedagogernas arbete för att identifierar olika typer av läs- och skrivsvårigheter hos elever. LÄS MER

 5. 5. iPad och appar som motivation : En kvalitativ studie om elever om elever som har iPad som hjälpmedel och deras motivation till att använda iPad och appar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lotta Stenström; [2017]
  Nyckelord :Appar; iPad; Läs- och skrivsvårigheter; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad det är som motiverar elever som har iPad som ett hjälpmedel till att använda den i skolarbetet. Den teori som är vald för studien är inre och yttre motivation. Inre motivation är när elever finner ett studiematerial intressant och arbetet tillfredställande och roligt. LÄS MER