Sökning: "Vygotsky"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet Vygotsky.

 1. 1. Vad är undervisning i förskolan? : En kvalitativ studie av hur begreppet undervisning tolkas och används i förskolans praktik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Hargeström; Lina Gabriella Chamoun; [2019]
  Nyckelord :Teaching; Learning; Care; Development; Preschool; Preschool teachers; Undervisning; lärande; omsorg; utveckling; förskola; förskollärarna;

  Sammanfattning : The term teaching became a part of the Swedish curriculum in 2018. The term was supposed to contribute a new understanding for teaching in preschools. The curriculum says that teaching should cover both care, development and learning and that these should become a whole. LÄS MER

 2. 2. Ett nytt digitalt didaktiskt verktyg för religionsundervisningen : En studie om hur Elder Scrolls IV: Oblivion och andra dataspel kan hjälpa lärare att öka elevernas intresse för religionsämnet genom att bryta ner förutfattade åsikter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Björn Brox; [2019]
  Nyckelord :Teaching tool; Lärarverktyg;

  Sammanfattning : In recent years studies have shown students interest in school has dropped as they mainly see the subjects being taught or their content to be irrelevant or hard to relate to. This essay explores how using computer games, specifically Elder Scrolls IV: Oblivion, as a teaching tool can help increase students overall interest in the subject of religious education which should facilitate more learning. LÄS MER

 3. 3. “Two brains are often better than one, probably”: Adult ESL learners’ paired and individual lexical inferencing task performances, in relation to L2 proficiency

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Elin Nylander; [2019]
  Nyckelord :Lexical inferencing; L2 proficiency; task-based language learning; collaboration; sociocultural theory; dyadic patterns of interaction; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This research concerns lexical inferencing (LI), i.e., the ability to infer the meaning of unknown words in a running text (Haastrup, 1991). Despite its advantages, there is little research on LI as a collaborative effort. LÄS MER

 4. 4. Vikten av scaffolding i en ny era : En studie om gymnasielärares uppfattningarna angående digitalisering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Jansén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study had the aim of finding out what currently active teachers of social science perceive as the digitalization of their institution, and what associations were connected to it. Furthermore, this essay sought to understand how these perceptions and thus the application of digitalization could be analyzed, based on Vygotsky and his theory of learning – the sociocultural. LÄS MER

 5. 5. Högläsning på högstadiet: elever och lärare om högläsning av skönlitteratur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Elin Åkesson; [2019]
  Nyckelord :högläsning; högstadiet; skönlitteratur; elevers inställning; reading aloud; secondary school; literature; students´ attitude; Svenska; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka högläsning i dagens svenska skola. Som teoretiskt ramverk används Judith Langers litterära föreställningsvärldar och Lev Vygotskys zone of proximal development. Genom intervjuer med fyra lärare undersöks första syftet. LÄS MER