Sökning: "Wängnerud 2017"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Wängnerud 2017.

 1. 1. Standardiserade vårdförlopp på kvinnokliniken i Skellefteå : En fallstudie av förutsättningar och effekter

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emillia Tjärnström; [2019]
  Nyckelord :standardiserade vårdförlopp; implementering; kvinnoklinik; förutsättningar; effekter.;

  Sammanfattning : Antalet cancerfall i Sverige har mer än fördubblats under de senaste årtiondena och 1 av 3 personer kommer någon gång under sin livstid att diagnostiseras med cancer (Socialstyrelsen & Cancerfonden 2018:3, 6). Ett problem med den svenska cancervården har varit långa väntetider och en regional ojämlikhet. LÄS MER

 2. 2. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER