Sökning: "WACC"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet WACC.

 1. 1. Reporäntans påverkan på underprissättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Söderblom Carlsson; Gustaf Wranding; Carl-Johan Chambers; [2021]
  Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; värderingsinstitut; reporänta; WACC; CAPM; kassaflödesvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner. I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM. LÄS MER

 2. 2. Optimal Credit Rating with Regard to Capital Structure : A Mixed Method Study on the Swedish Real Estate Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Engwall; Martin Bjerring; [2021]
  Nyckelord :Credit rating; Capital structure; Real estate; WACC; Capital market; Kreditbetyg; Kapitalstruktur; Fastigheter; WACC; Kapitalmarknad;

  Sammanfattning : In Sweden, the demand for official credit ratings has historically not been as substantial as in other parts of the world. This due to the fact that Swedish banks up until recently provided the market with shadow ratings. LÄS MER

 3. 3. The ROIC Over WACC Measurement

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Adam Sten; Ragnar Turesson; [2021]
  Nyckelord :ROIC; WACC; Portfolios; Efficient Market Hypothesis; stock returns;

  Sammanfattning : McKinsey and Koller et al. (2020) argue that value creation in a company stems from earning a Return on Invested Capital (ROIC) above the Weighted Average Cost of Capital (WACC). This study investigates whether a high ROIC minus WACC measurement is associated with abnormal returns on the OMX Stockholm Large Cap. LÄS MER

 4. 4. Batterilagring för ökad självkonsumtion från solceller : En studie om lönsamheten hos batterilagring i den svenska bostadssektorn

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adrian Bagger Toräng; Olof Rickhammar; [2020]
  Nyckelord :Battery energy storage system; Levelized cost of storage; Sensitivity analysis.;

  Sammanfattning : Det finns en ökande efterfrågan på förnybar elproduktion och effektiva lösningar att kombinera med denna. Ett flertal tidigare arbeten har undersökt energilagringssystem (ESS) och dess lönsamhet i olika tillämpningar. Det råder en osäkerhet kring lönsamheten hos ESS för ökad självkonsumtion i Sverige. LÄS MER

 5. 5. WACC: Where Are the Corporate Chicks? A study on female presence within corporate finance and banks' efforts to increase it.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ida Hanhirova; Isabel Thelin; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding; Gender Diversity; Recruitment Advertisement; Women in Finance;

  Sammanfattning : The financial industry, especially corporate finance, has historically been perceived as somewhat male-dominated. During recent years however, attention has been drawn to increased efforts to achieving gender equality among professionals within finance, followed by debates regarding the importance of it. LÄS MER