Sökning: "WALLMAN"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet WALLMAN.

 1. 1. "Språkutveckling på olika villkor" : Hur förskolepedagoger arbetar med barn vars språkutveckling är försenad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Helander; Jenny Wallman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I allmänhetens tjänst? : en fallstudie över intressekonflikter mellan kommuners fysiska planering och riksintressen för totalförsvarets militära del.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Max Sundberg Wallman; [2019]
  Nyckelord :Municipal planning; The Swedish Armed Forces; land use; contextual factors; conflicts of interest; planning practice.;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to gain a deeper understanding of the conflicts of interests that may arise between the differing land use needs of a municipal planning agency and The Swedish Armed Forces. The study is based on three distinct cases located in the municipalities of Umeå, Luleå and the region of Gotland; each respective case presents unique contextual factors at the local level and these also serves to exemplify the issue at a national level. LÄS MER

 3. 3. Livet efter bröstcancer : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av hälsa efter behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jacquline Häggblad; Molly Wallman; [2019]
  Nyckelord :bröstcancer; bröstcancerbehandling; upplevelse; hälsa; välbefinnande;

  Sammanfattning : Den vanligaste förekommande cancerformen hos kvinnor är bröstcancer, det är även den sjukdom som leder till flest dödsfall i denna grupp. Trots att överlevnaden har ökat med åren upplever kvinnor en fortsatt påverkan på hälsan efter avslutad behandling. LÄS MER

 4. 4. Staden och hållbarheten : En kvalitativ studie av Norra Djurgårdsstadens program för hållbar stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Emma Sundberg Wallman; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhet; stadsutveckling; Norra Djurgårdsstaden; natur; människa; miljö;

  Sammanfattning : Idag är vår tid präglad av klimatförändringar, miljöproblem, naturkatastrofer, minskad natur och- ekologiskt mångfald. En stor orsak till dagens miljöproblem är utbredningen av städerna, vilket har lett till att städerna allt oftare utvecklas inom kontexten av ’hållbar utveckling’ för att minska påfrestningar på natur och miljö. LÄS MER

 5. 5. Parprogrammering och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Daniel Wallman; Viktor Sandström; [2018]
  Nyckelord :pair programming; communication; effect; agile; software engineering; parprogrammering; kommunikation; effekt; agil; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Parprogrammering (PP) är en utvecklingsmetod där två personer delar en dator och arbetar sida vid sida. I denna uppsats undersöks vilka effekter PP innebär för verksamheten och vilka framgångsfaktorer som främjar PP. Dessutom undersöks hur kommunikation bör utövas i samband med PP. LÄS MER