Sökning: "WASH"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet WASH.

 1. 1. The possibilities of recycling wash water at Vidinge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Julia Mauritzson; [2020]
  Nyckelord :reuse; treatment; fresh-cut; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water is a resource of importance and with drier weather around the world, including Swe-den, there is a risk of too low levels of water to satisfy for instance households, animals and industries in the future. Fresh-cut fruit and vegetable industries are water intense and almost all process water is used in the washing process. LÄS MER

 2. 2. Du tvättade väl dina händer och bidrog till patientsäkerheten? : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Nathalie Nordström; Simone Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Följsamhet; handhygien; akutsjukhus; patientsäkerhet och hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett stort ansvar att utöva yrket på ett korrekt och patientsäkert sätt tillsammans med annan hälso- och sjukvårdspersonal. Brister i de basala hygienrutinerna är en stor orsak till smittspridning på akutsjukhus och dessa hygienrutiner ska tillämpas för att minska uppkomsten av VRI. LÄS MER

 3. 3. Effect of filtration aid on downstream processing of polymer particles : Effektivisering av avvattningsprocessen av polymerpartiklar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Polymer particles are expandable and produced by Nouryon. The production consists of polymerization, dewatering and drying. Dewatering of polymer particlesis an important part of the production process and have a large impact on how efficient the downstream process can be performed. LÄS MER

 4. 4. Extending the water life cycle in rural South African households: the role and potential of water reuse solutions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Tshepiso Kwena Lehutjo; [2019]
  Nyckelord :greywater rural household technology; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Despite the issue of greywater management gaining more importance around the world, espe-cially in developing countries, it still remains a challenge in non-sewered areas of South Afri-ca. For a semi-arid country, reusing greywater on a household level has great potential as an alternative water source if done properly. LÄS MER

 5. 5. The use of video to communicate water, sanitation and hygiene in Haiti: A comparison between SAWBO, GHMP and UNESCO’s cholera prevention initiatives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pau Abad Tent; [2019]
  Nyckelord :Health communication; WASH; Cholera; Haiti; Communication for Development; video; cartoon; multimedia;

  Sammanfattning : Health communication campaigns in developing countries can take many different forms and make use of a wide range of communication tools. One of these tools are multimedia resources such as videos. LÄS MER