Sökning: "WCAG 2"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden WCAG 2.

 1. 1. Tillgänglighet online för människor med dyslexi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Imdat Percin; [2021]
  Nyckelord :Tillgänglighet; WCAG; webbtillgänglighet; dyslexi; läsbarhet.;

  Sammanfattning : The most difficult thing for people with dyslexia in the internet environment is to access written information. They want to have access to information on the Internet without any problems. The purpose of this research is to contribute to the principles and functions of accessibility by benefiting from experiences from people with dyslexia. LÄS MER

 2. 2. Navigation Impossible : Connecting Factors when Evaluating Accessibility Practices

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Felicia Lindbäck; [2021]
  Nyckelord :accessibility; e-commerce; online-firstness; WCAG; technical choices; sweden;

  Sammanfattning : To be able to be an active participant in today’s society, equal access and ease of use on the web is a must since a variety of our day to day activities happen on the web, something that is made more difficult with bad accessibility design. This paper investigated a selection of profit-driven e-commerce sites in regards to how they design for accessibility by evaluating them in accordance to how they comply with WCAG 2. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering och hållbarhet - Hjälp eller stjälp? : Hur social hållbarhet och digitalisering, i relation till digital vård, är sammankopplade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Antoine Rebelo; Maida Sijaric; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; eHealth; digital healthcare; disability; mHealth; telehealth; telemedicine; trust; social sustainability; digitalization; digitization; digital transformation; usability; WCAG; Tillgänglighet; E-Hälsa; digital vård; funktionsvariation; M-Hälsa; tele-hälsa; telemedicin; tillit; social hållbarhet; digitalisering; digital transformation; användbarhet; WCAG;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av E-Hälsa i Sverige, delvis driven av den rådande Coronaviruspandemin, illustreras tydligt av det digitala vårdmötet - “nätdoktorn”. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) trädde i kraft 2019. LÄS MER

 4. 4. Äldre vuxnas användarupplevelse från WAI-AGE riktlinjer för navigation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Evelina Friman; [2021]
  Nyckelord :older adults; user experience; WAI-AGE; WCAG 2; UX; äldre vuxna; användarupplevelse; WAI-AGE; WCAG 2; UX;

  Sammanfattning : Äldre vuxna tillhör en målgrupp som har en bred inomgruppsvariation som framställs från en negativ stereotyp; en målgrupp i behov av hjälp. Samhället har förutfattade meningar att äldre vuxna är “resistenta” till teknologi med anledning av deras åldersrelaterade funktionsvariationer inom kognition och motorik. LÄS MER

 5. 5. Factors for Adopting and Implementing Accessibility as a Cornerstone in Software Development Processes in Organizations

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Milo Bengtsson; Jesper Pamp; [2021]
  Nyckelord :accessibility; web accessibility; WCAG; web development; change management; tillgänglighet; webbtillgänglighet; WCAG; webbutveckling; förändringsledning;

  Sammanfattning : Due to the increasing prevalence of laws, standards, and ethical discussions about web accessibility, developing websites and apps that are usable to everyone—regardless of disability and impairment—is more important than ever. In spite of this, most of the web is still inaccessible and accessibility is commonly treated as an afterthought. LÄS MER