Sökning: "WMS Warehouse Management System"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden WMS Warehouse Management System.

 1. 1. Optimering av sekundärförpackningar inom e-handel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Carlsson; Malou Ek; Hilda Johansson; Marijana Jovic; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Emballage; Fallstudie; Förpackningsoptimering; E-handel; Förpackningar; Sekundärförpackning;

  Sammanfattning : Idag ställs det allt högre krav på både företag och distributörer på grund av att e-handeln ständigt växer, och till följd av detta förändras även många av processerna i försörjningskedjan. På senare tid har även intresset för hållbar utveckling ökat hos konsumenterna, vilket har bidragit till att företagen försöker hitta lösningar för att minimera miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Central Warehousing and Omni channel logistics strategy : A case study of baby products provider and clothing retailer

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Mansoor Ahmed Gondal; [2020]
  Nyckelord :Retailing; Warehouse management; ERP;

  Sammanfattning : Background: Retailing industry has been growing all around the world tremendously. We will see a remarkable change and improvement in clothing and baby products retailing industries in Sweden. Previously, companies either try to sell through traditional brick and mortar physical stores or online. LÄS MER

 3. 3. Developing a WMS in an omni-channel environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Gustav Linde; Jonathan Åkerblom; [2016]
  Nyckelord :Software requirement specication engineering; WMS; Multi-channel; Omni-channel; E-commerce; Retail; Cloud-based; SaaS; Warehouse operations; WHM; Information System; Design Science Research; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den så kallade multikanals-strategin myntades redan på 90-talet som ett sätt att beskriva återförsäljares användning av två eller mer kanaler för att sälja produkter och tjänster till kunder. I mitten på det första årtiondet började det här begreppet att evolvera på grund av framväxande diskussioner kring integration mellan säljkanalerna. LÄS MER

 4. 4. Managing Change in the Warehouse. a structured change management methodology when implementing a warehouse management system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Knut Artman; Eric Jonsson; [2014]
  Nyckelord :Change management; Warehouse Management System; WMS implementation; warehouse management; challenges in WMS implementations; change management methodology; change management model; ADKAR; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : As a consequence of the information society, smart and specialized IT based system, such as Warehouse Management Systems, have been developed to harness the increasing flow of information. While they are designed to increase the efficiency in the warehouse, the implementation of them requires the warehouse implementing it to adjust to the new environment it creates. LÄS MER

 5. 5. Analysis and improvements of information management - A case study about information management at an SME

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Marcus Lindén; [2014]
  Nyckelord :Information System; ERP Enterprise Resource Planning ; CRM Customer Relationship Management ; WMS Warehouse Management System ; FMIS Financial Management Information System ; Return of Investment ROI ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: OF Ekeri är ett nationellt företag med kontor i Markaryd. De levererar och hyr ut ett stort utbud av olika typer av lastbilssläp som till exempel släpvagnar, påhängsvagnar och reservdelar. Nästan alla företag i dag har någon form av informationssystem, men många av dem är ineffektiva. LÄS MER