Sökning: "WMSD"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet WMSD.

 1. 1. COMPARISON OF WRIST VELOCITY MEASUREMENT METHODS: IMU, GONIOMETER AND OPTICAL MOTION CAPTURE SYSTEM

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Karnica Manivasagam; [2020]
  Nyckelord :Angular velocity; wrist risk assessment; IMU; optical motion tracking system; goniometer; accuracy; Vinkelhastighet; riskbedömning av handleden; IMU; optiskt rörelsespårningssystem; goniometer; noggrannhet.;

  Sammanfattning : Repetitive tasks, awkward hand/wrist postures and forceful exertions are known risk factors for work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) of the hand and wrist. WMSD is a major cause of long work absence, productivity loss, loss in wages and individual suffering. LÄS MER

 2. 2. Interventions from an occupational therapy perspective for musculoskeletal disorders among healthcare workers: A systematic review

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Sonia Moreno Touhtouh; [2020]
  Nyckelord :WMSD; musculoskeletal injury; occupational health; prevention; PEOP;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Work-related musculoskeletal disorders (WMSD) are the leading cause of work disability. Healthcare workers (HCW) have a particularly high risk of developing these disorders. LÄS MER

 3. 3. Kopplingen mellan Lean och kraftergonomi inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mathilda Jonsson Egeman; Anna Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Lean; ergonomics; physical ergonomics; manufacturing; work-related musculoskeletal disorders; WMSD; Lean; ergonomi; kraftergonomi; tillverkning; arbetsrelaterade belastningsskador; WMSD;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie är att öka förståelsen för kopplingen mellan Lean och kraftergonomi inom tillverkningsindustrin samt undersöka varför de, inom viss forskning, anses oförenliga. För att uppfylla syftet har det gemensamma snittet mellan Lean och kraftergonomi undersökts samt vilka konflikter som kan uppstå mellan Lean och kraftergonomi vid arbete inom tillverkningsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Händerna på monteringen : Ergonomiska effekter av ett förändrat arbetsupplägg

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Carl Lind; Erika Werdler; [2010]
  Nyckelord :ergonomi; monteringen; servering; cykeltid; arbetsupplägg; balansering; fysisk exponering; muskelaktivitet; trapezius; emg; Elektromyografi; rpe; cr10; cr-10; goniometer; goniometri; ses; sps; hpm; msd; wmsd; kroppskart; scania;

  Sammanfattning : .... LÄS MER