Sökning: "WPR approach"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden WPR approach.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 2. 2. Polemics around genetically modified crops : understanding the “problematizations” by the researchers and farmers in India

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mayuri Kumari; [2020]
  Nyckelord :agriculture; problematization; WPR; discourse; GM debate; GM crops; farmers; agriculture researchers;

  Sammanfattning : India is an agriculture based country where a big chunk of its population is employed in the agricultural sector. Despite significant improvements in food security mainly as a result of the Green revolution, farmers are still facing a list of problems. LÄS MER

 3. 3. “Lay down our differences” : An interpretive study of problem representation(s) and inclusion in Extinction Rebellion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Isaksen; [2020]
  Nyckelord :environmental movements; Extinction Rebellion; structural power; inclusion; intersectional feminism; WPR;

  Sammanfattning : Previous research on social movements shows that as a consequence of social stratification, structurally privileged groups in society are more prone to engage in and take on leading positions in collective action than those who are structurally marginalised. This essay takes off in the puzzle of deficient inclusion in social movements that identify as inclusive, and looks at how that problem also appear empirically in the environmental movement Extinction Rebellion (XR). LÄS MER

 4. 4. Climate-Induced Human Mobility in Policy : A Comparative Analysis of Problem Representations in Policy of Two Small-Island Cases

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Climate; climate change; human mobility; migration; environmental migration; problem representations; WPR; policy; Kiribati; Andaman and Nicobar Islands; SIDS; small-island developing states;

  Sammanfattning : This thesis is a descriptive study of problem representations of climate-induced human mobility in policy. Two cases which are severely impacted by climate change have been selected for the analysis: Kiribati and Andaman and Nicobar Islands. LÄS MER

 5. 5. Träning genom appar : En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emilia Johansson; Carl Norén; [2020]
  Nyckelord :Träningsappar; Diskursanalys; Idrott och hälsa; WPR; Foucault;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka hur normer och träning och kropp konstrueras i träningsappar och vilka normativa samhälleliga ideal som framträder. Frågeställningarna som undersökningen besvarade var:  Vilka representationer av genus synliggörs i materialet? Vilka krav på subjektets varande är kopplade till dessa representationer? På vilka sätt framställs material och miljöer?  Vilka representationer om kropp och träning lämnas oproblematiskt?” Metod Tre stycken träningsappar analyserades utifrån den metodologiska ansatsen diskursanalys. LÄS MER