Sökning: "WPR approach"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden WPR approach.

 1. 1. The (im)possible and (un)desirable climate politics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Brolin; [2021]
  Nyckelord :The European Green Deal; Climate Change; Climate Politics; Neoliberalism; Governmentality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the European Green Deal shapes and constrains what is considered possible and desirable in order to tackle the climate crisis. More specifically, the objective is to expose its underlying assumptions, interrogate what is taken for granted and left unproblematic. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta mellan politik och praktik : En diskursiv analys av Länsstyrelsernas arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Ida Midnattssol; [2021]
  Nyckelord :prostitution; politics; legislation; gender; discourse; the County Administrative Board; WPR.; prostitution; politik; lagstiftning; genus; diskurs; Länsstyrelsen; WPR.;

  Sammanfattning : Background: Since Sweden was the first country to adopt a legislation on prostitution criminalizing the buyer but not the seller, the Swedish prostitution politics has been internationally disseminated. The legislation has been motivated by a gender equality discourse with the goal to protect women from gender-based abuse by sex buying men. LÄS MER

 3. 3. Urban Segregation in Malmö : Discourse Policy Analysis at the Local Level and the Emergence of New Actors

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Sina Abolghasem Rasouli; [2021]
  Nyckelord :global; Malmö; segregation; local policy documents; Master Plans; glocal; BID Malmö; WPR; Global City;

  Sammanfattning : Segregation is frequently described as a consequence of the global restructuring of social, economic, and political expansions in which multicultural cities, like Malmö, become part of them. This study aims to highlight how visions of housing segregation and exclusion in the city of Malmö has been represented in the local policy documents (Master Plans) through the last three decades and to understand how a newly emerged glocal actor, known as BID Malmö, have impacted the urban governance in the city. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet för vem? : En policyanalys av jämställdhetsprojekt för offentliga miljöer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ella Moberg; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; samhällsplanering; WPR-Ansats; Intersektionalitet; projektpolitik;

  Sammanfattning : Stadens utformning domineras av värderingar och normer som präglar vårt sätt att vara, leva och röra oss i staden. På senare år går det att se en ökad trend av kortvariga projekt som ett sätt att hantera frågor som ojämlika platser i staden. LÄS MER

 5. 5. Arktiska rådet - Ett samarbete i Antropocen : En kritisk innehållsanalys av arktiska strategidokument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Eiworth; Sara Erkmar; [2021]
  Nyckelord :Arktis; Arktiska rådet; Ryssland; Kina; EU; samarbete; policys; strategier; WPR; problemrepresentationer; stabilitet; klimatförändringar; hållbar utveckling; makt; dikotomi;

  Sammanfattning : Presently the Arctic is characterized by climate change. The melting ice masses have also led to changed geopolitical conditions that act and drive the region towards an unpredictable outcome. This change sheds light on the actors in the Arctic Council (AC) and their ability to cooperate. LÄS MER