Sökning: "WPR-METODEN"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet WPR-METODEN.

 1. 1. Covid 19:s effekter på demokratin : En jämförande studie av Sverige och Finlands krishantering under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kifle Haile Selassie; [2022]
  Nyckelord :Sverige; Finland; demokrati; Covid-19; undantagstillstånd; WPR-metoden;

  Sammanfattning : Abstract   At the present time no one is oblivious of Covid-19:s widely-spread effect on our society. States and governments all over the world were forced to take drastic decisions which in turn have had impacts on our democracy, freedom, lives and livelihood. LÄS MER

 2. 2. Medelklassens kulturella ideal : En WPR-analys av statens läspolitik för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Petra Lovisa Nilsdotter; [2022]
  Nyckelord :Children; Young people; Reading comprehension; Class; Socioeconomics; PIRLS; PISA; WPR Analysis; Barn; Unga; Läsförståelse; Klass; Socioekonomi; PIRLS; PISA; WPR-metoden;

  Sammanfattning : This study is a qualitative text analysis of the state's public inquiry (SOU 2018:57) according to Carol Bacchi's (2009) Foucault-influenced analysis tool: "What's the Problem Represented to be?" (WPR) which is based in poststructuralist theory. The policy's incentives are the international measurements of fourth-grade and 15-year-olds' reading comprehension, PIRLS and PISA respectively. LÄS MER

 3. 3. Ett nyliberalt skifte i Tanzania? : en WPR-analys av ledarkrönikor i tanzanisk statsägd media

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Carl Olsson; [2022]
  Nyckelord :Tanzania; Samia Suluhu Hassan; nyliberalism; render technical; anti-politics; WPR; utländska direktinvesteringar; FDI;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida Tanzanias president Samia Suluhu Hassan har en nyliberal inställning till utländska direktinvesteringar. Ledarkrönikor från den statligt ägda tidningen Daily News analyseras med hjälp av WPR-metoden, en definition av nyliberalism inklusive de två begreppen anti-politics och render technical. LÄS MER

 4. 4. (O)jämlik sårbarhet för klimatförändringar? En diskursanalys av svensk klimatanpassning utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Filippa Wranne; [2022]
  Nyckelord :Klimatanpassning; risk; kris; katastrof; sårbarhet; genus; intersektionalitet; poststrukturalism; diskurs;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras den svenska strategin för klimatanpassning, i syfte att skapa förståelse för hur risk och sårbarhet framställs inom arbetet. Den globala uppvärmningen gör att negativa effekter av klimatförändringar blir vanligare, vilket även gör att katastrofer blir mer förekommande. LÄS MER

 5. 5. Försvarsmakten- still marching straight most of the time? : En poststrukturalistisk diskursanalys av Försvarsmaktens arbete med HBTQ-frågor

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Christina Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; LGBTQ; Pride; heteronormativity; hegemonic masculinity; peripheral inclusion; queer; WPR-approach; Försvarsmakten; HBTQ; Pride; heteronormen; hegemonisk maskulinitet; perifer inkludering; queer; WPR-metoden;

  Sammanfattning : By using a poststructural discourse analysis, this study aims to investigate how the Swedish Armed Forces formulates the preventive work against discrimination due to sexual orientation and transgender identity or expression. The aim is to also bring knowledge of how the preventive work affect the work environment and the possible consequences for LGBTQ-people within the organisation. LÄS MER