Sökning: "WUFI Mould Index"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden WUFI Mould Index.

 1. 1. Risk för fuktskador på vinden vid byte av uppvärmningssystem : En studie om småhus från 1960-talet, där vindsutrymmet granskas med hjälp av simuleringsprogrammen WUFI pro 6.2 och WUFI Mould Index

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jacob Foghammar; Björn Boudrie Hesselgren; [2019]
  Nyckelord :Uppvärmningssystem; Värmesystem; Intern förbränning; Vindsutrymme; WUFI pro 6.2; WUFI Mould Index; Skorsten Murstock; 1960-talshus; Fukttillskott; Mögel;

  Sammanfattning : Dagens miljömedvetna samhälle ställer allt högre krav på minskade utsläpp av fossila bränslen. Detta är en bidragande faktor till att många hushåll under 2000-talet valt att byta ut sina värmepannor med intern förbränning (olja, ved, koks, pellets och flis) till fördel för alternativa värmesystem. LÄS MER

 2. 2. Future climate resilience of energy-efficient retrofit projects in central Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jonas Manuel Gremmelspacher; Julija Sivolova; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Future climate; Climate action; Building Performance Simulations; Hygrothermal Simulations; Moisture; Heating demand; Retrofit; Renovation; Building stock; Residential; Dwellings; Thermal envelope; Heating peak loads; Thermal comfort; Indoor environmental quality; Actual case studies; Big data; Denmark; Germany; Iterative workflow; Weather files.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study assesses the performance of buildings affected by climate change under future climate predictions for three time-periods until the end of the 21st century. Objects studied are residential multi-storey buildings, originally built before 1970 and retrofitted during the last decade. LÄS MER

 3. 3. Mould resistance design for external wood frame wall systems : Simulation and evaluation of wall structures under varying conditions of exposure using the MRD model

  Master-uppsats, KTH/KTH/ByggnadsteknikByggnadsmaterial; KTH/KTH/ByggnadsteknikByggnadsmaterial

  Författare :Carl Dahlström; Emma Giesen; [2015]
  Nyckelord :MRD; Mould growth; Wood frame wall systems; Moisture safety evaluation; WUFI; MRD; Mögel; Träregelväggar; Fuktsäkerhetsprojektering; WUFI;

  Sammanfattning : Moisture induced damages to building envelopes can result in microbial growth possibly affecting the health and wellbeing of occupants. Recent failing structures and damaged buildings indicate a lack of tools to estimate risk of mould growth and moisture damage. LÄS MER