Sökning: "Wackfelt Sebastian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wackfelt Sebastian.

  1. 1. Arenorna En studie om planeringen av Göteborgs nya evenemangsområde och arenornas ställning inom kulturvården

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Wackfelt Sebastian; [2021-01-13]
    Nyckelord :Stadiums; Sport facilities; Integrated conservation; planning processes;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:17.... LÄS MER