Sökning: "Wahlskog"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Wahlskog.

  1. 1. Önskvärda Kompetenser i en förändrad Försvarsmakt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Jakob Wahlskog; [2011]
    Nyckelord :Desirable competence; Officer’s training; Military competence; transformational leadership; leadership; recruits; Önskvärda kompetenser; Officersprogrammet; Militär kompetens; Utvecklande;

    Sammanfattning : In the latest years the Swedish armed forces have gone from an armed force with conscripts to voluntary men and women. When the basic training is voluntarily may the question be if the new men and women have the same approach to Desirable competences and pedagogy that is used by their officers during their training. LÄS MER