Sökning: "Waldorf pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Waldorf pedagogy.

 1. 1. Språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskolan : En jämförelse av det pedagogiska arbetet med barns språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Saskia Baum; [2019]
  Nyckelord :Language Development; Montessori pedagogy; pedagogical strategies; preschool; Waldorf pedagogy; Förskola; Montessoripedagogik; Pedagogiska strategier; språkutveckling; Waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Språkutvecklingen hos barn har fångat en nyfikenhet hos mig under min studietid och hur det vardagliga arbetet kan utveckla barnens språkutveckling. Ett intresse för olika pedagogiska inriktningar har vuxit fram och vilka strategier som används inom dessa för att stimuleras den verbala språkutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Den antroposofiska bildningshumanismen porträtterad i svensk press : En studie om den svenska pressens framställning av Kristofferskolan och dess pedagogik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Daniella Rust; [2018]
  Nyckelord :Antroposofi; waldorfpedagogik; Kristofferskolan;

  Sammanfattning : This paper studies newspaper articles from Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet and Expressen between 1949 and 1960 to see what is written about the anthroposophical Kristofferskolan. The paper intends to investigate and answer how Kristofferskolan and the Waldorf pedagogy are presented in these articles, if there are critical voices in the articles and how these express themselves, but also to what extent life view is addressed in the articles. LÄS MER

 3. 3. När Centraliseringen gav vingar åt det enskilda och potentiellt religiösa : En studie över hur Sveriges första waldorfskola fick statsbidrag i en tid när den dominerande trenden var emot

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marcus Pejnemo Åström; [2017]
  Nyckelord :Centralization; School History Sweden; Secularization; Private School; Centralisering; Sekularisering; demokratisering; fristående skola; Waldorfpedagogik; Kristofferskolan; Privat regi; 1960; Gunnel Ohlsson; Frans Carlgren; Stiftelsen Kristofferskolan; Försöksverksamheten; Utbildningshistoria;

  Sammanfattning : The study delves into reasons and arguments why Kristofferskolan, the first Waldorf school in Sweden, was able to get financial aid from the government in a time when it was unthinkable to support private schools in Sweden. From the 1950s until the 1990s publicly controlled schools were the norm in the Swedish school system and private schools were systematically dismantled. LÄS MER

 4. 4. Präglas religionsundervisningen på waldorfskolan av antroposofi? : En kvalitativ studie om religionsundervisning på waldorfskolor präglas av antroposofi utifrån waldorflärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patricia Said; [2017]
  Nyckelord :Religious Education; Waldorf pedagogy; Anthroposophy;

  Sammanfattning : Waldorf pedagogy emerged from anthroposophy and has the same founder, Rudolf Steiner. Because of this, there are some researchers and public debaters who discuss how and in what ways Waldorf pedagogy is shaped by anthroposophy. LÄS MER

 5. 5. Lustfyllda vägar till skriftspråket : En kvalitativ studie om arbetet med skriftspråk utifrån barnens intresse i förskolan: En jämförelse mellan sex förskollärares erfarenheter av arbete med skriftspråk baserad på tre olika pedagogiska inriktningar.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elinor Engelstoft; Therese Condori; [2016]
  Nyckelord :literacy in preschool; visual literacy; environment for learning; learning by aesthetics; books; reading aloud.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers in Waldorf, Reggio Emilia and traditional pedagogy work with literacy in preschools in Sweden. We also wanted to see the similarities and differences between the pedagogical approaches in the work regarding literacy and what the teachers think about the age of children when they learn to read and write. LÄS MER