Sökning: "Waldorf school"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Waldorf school.

 1. 1. Den antroposofiska bildningshumanismen porträtterad i svensk press : En studie om den svenska pressens framställning av Kristofferskolan och dess pedagogik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Daniella Rust; [2018]
  Nyckelord :Antroposofi; waldorfpedagogik; Kristofferskolan;

  Sammanfattning : This paper studies newspaper articles from Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet and Expressen between 1949 and 1960 to see what is written about the anthroposophical Kristofferskolan. The paper intends to investigate and answer how Kristofferskolan and the Waldorf pedagogy are presented in these articles, if there are critical voices in the articles and how these express themselves, but also to what extent life view is addressed in the articles. LÄS MER

 2. 2. När Centraliseringen gav vingar åt det enskilda och potentiellt religiösa : En studie över hur Sveriges första waldorfskola fick statsbidrag i en tid när den dominerande trenden var emot

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marcus Pejnemo Åström; [2017]
  Nyckelord :Centralization; School History Sweden; Secularization; Private School; Centralisering; Sekularisering; demokratisering; fristående skola; Waldorfpedagogik; Kristofferskolan; Privat regi; 1960; Gunnel Ohlsson; Frans Carlgren; Stiftelsen Kristofferskolan; Försöksverksamheten; Utbildningshistoria;

  Sammanfattning : The study delves into reasons and arguments why Kristofferskolan, the first Waldorf school in Sweden, was able to get financial aid from the government in a time when it was unthinkable to support private schools in Sweden. From the 1950s until the 1990s publicly controlled schools were the norm in the Swedish school system and private schools were systematically dismantled. LÄS MER

 3. 3. Präglas religionsundervisningen på waldorfskolan av antroposofi? : En kvalitativ studie om religionsundervisning på waldorfskolor präglas av antroposofi utifrån waldorflärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patricia Said; [2017]
  Nyckelord :Religious Education; Waldorf pedagogy; Anthroposophy;

  Sammanfattning : Waldorf pedagogy emerged from anthroposophy and has the same founder, Rudolf Steiner. Because of this, there are some researchers and public debaters who discuss how and in what ways Waldorf pedagogy is shaped by anthroposophy. LÄS MER

 4. 4. Arkitektur och pedagogik : en historisk och samtida studie över arkitekturens pedagogiska betydelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alfred Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay studies the relationship between architecture and pedagogy. More precisely, it focuses on how architects pedagogical ideas influence the way they plan and design a school. Their thoughts have been read through three older pedagogical thinkers and the Design theo-retical perspective. LÄS MER

 5. 5. Från Sisab till Monument Valley

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Astrid Linnér; [2016]
  Nyckelord :förskola; textilgatan; södra hammarbyhamnen; generell användbarhet; material; ljusgård; odling på tak; reggio emilia; waldorf; 3d sektion; livsaptit barn;

  Sammanfattning : En förskola på Textilvägen i Södra Hammarbyhamnen som också inrymmer studentboende, kolonilotter på Fryshusets tak, teater- och danslokaler och en festvåning till uthyrning. Detta ger en möjlighet att ta outnyttjade ytor i anspråk och ge något tillbaka till de boende i området. LÄS MER