Sökning: "Waldorfskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Waldorfskolan.

 1. 1. Präglas religionsundervisningen på waldorfskolan av antroposofi? : En kvalitativ studie om religionsundervisning på waldorfskolor präglas av antroposofi utifrån waldorflärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patricia Said; [2017]
  Nyckelord :Religious Education; Waldorf pedagogy; Anthroposophy;

  Sammanfattning : Waldorf pedagogy emerged from anthroposophy and has the same founder, Rudolf Steiner. Because of this, there are some researchers and public debaters who discuss how and in what ways Waldorf pedagogy is shaped by anthroposophy. LÄS MER

 2. 2. Den praktiska geografiundervisningen : i waldorfskolan respektive kommunala skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Angelia Viklund; [2016]
  Nyckelord :geografididaktik; praktiska moment; undervisningsstrategier; waldorfskolan; kommunala skolan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka didaktiska strategier i geografiämnet, med fokus på praktiska moment, utifrån en jämförande studie mellan waldorfskolan och den kommunala skolan. Anledningen till att de två skolformerna valts ut är att waldorfskolan, till skillnad mot den kommunala skolan, har en stark estetisk- praktisk utbildningstradition. LÄS MER

 3. 3. Vitt på svart : Svarta tavlan och undervisningen i waldorfskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Agnes Distler; [2016]
  Nyckelord :svarta tavlan; teckning; förebilder; estetik; waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Kan svarta tavlan stå sig i konkurrens med whiteboard ,smartboard och andra digitala medier? Vilka möjligheter  har jag att uttrycka mig visuellt genom att använda krita på tavlan med min hand? Jag undersöker sättet att förhålla sig till eget skapande inom ramarna för waldorfskolans kursplan. När läraren står vid svarta tavlan och tecknar och målar är det ett konstnärligt arbete och kräver skicklighet och vana. LÄS MER

 4. 4. La enseñanza de la lengua: un obrar artístico. Una comparación entre la escuela Waldorf y la escuela estatal sueca

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Beatriz Nilsson; [2015-06-17]
  Nyckelord :spanska; Waldorfskola; kommunala skolor; Rudolf Steiner; holistiskt lärande; sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Waldorfskolor hamnar ofta högre än svenska kommunala skolor i Skolverkets statistik överelevers betygsnivåer varför syftet med denna studie är att jämföra skillnader mellan den svenskakommunala- och Waldorfskolans undervisning i ämnena spanska samt svenska som kan belysa dettafenomen. För att göra detta analyserar vi svar från kvalitativa intervjuer med lärare i dessa ämnen från treskolor i Västra Götalandsregionen, en Waldorfskola, en kommunal skola och en friskola som inte användersig av samma pedagogik som Waldorf, detta för att få tillgång till ytterligare ett perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Individualitet, frihet och kreativitet : En kvalitativ studie om bildpedagogik i waldorfskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :André Håkansson; [2014]
  Nyckelord :Waldorf; waldorf education; art; art teaching; antroposophy; creativity; power; Waldorf; waldorfskolan; waldorfskola; bild; bildpedagogik; fenomen; antroposofi; kreativitet; individualitet; makt;

  Sammanfattning : Den här studien är gjord för att beskriva och analysera skillnaderna och likheterna I bildpedagogiken hos den kommunala och waldorfdrivna skolan. Empirin består av två intervjuer med två rektorer tillika bildlärare i waldorfskolan och en jämförelse mellan styrdokumenten. LÄS MER