Sökning: "Walk-exposure tool"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Walk-exposure tool.

  1. 1. Rörlig bild – En spegelbild av verkligheten? En studie om hur rörlig bild kan öka förtroendet vid e-handel

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Miriam Gelotte; [2015]
    Nyckelord :Rörlig bild; E-handel; Förtroende; Video; Catwalk; Nelly; Vero moda; Exponeringsverktyg; Klädexponeringsverktyg; Moving Images; E-commerce; Trust; Reliance; Exposure tool; Walk-exposure tool;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur rörlig bild kan öka konsumentens förtroende för en produkt vid e-handel, och för att se om det eventuella ökandet av förtroende för produkter kan få fler kunder att vilja handla online. Målet med studien är att se hur påverkad användaren blir av rörlig bild när den handlar kläder på en webbplats. LÄS MER