Sökning: "Wall Borg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Wall Borg.

 1. 1. Sverigedemokraternas första mandatperiod : Hur har partiets idéer kring invandring samt brott och straff förändrats?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Arvid Borg Wall; [2015]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; idéförändring; partiets första mandatperiod;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideational change of the Sweden democrats (SD) during its first mandate in the Swedish parliament and focuses on the issues of immigration as well as crime and punishment which are theoretically relevant in regard of populist radical right parties (PRR). This inquiry is motivated in relation to the suggested significans of PRR-parties moderation of extreme ideas in order to reach representation and thereof obtain ability to influence policy. LÄS MER

 2. 2. Stora stygga vargen? : Om mönster i medias rapportering om varg och svenskars attityd till djuret

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Arvid Borg Wall; [2013]
  Nyckelord :Wolfs; public opinion; media reports; Sweden; Varg; opinion; medierapportering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur media, i form av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, rapporterat om varg under 2010, 2011 och 2012 för att sedan ställa detta resultat mot nationella attityder till varg. Syftet är att söka svara på om rapporteringen och attityderna följs åt i märkbar riktning för att därav kunna peka på media som opinionsbildare i frågan. LÄS MER

 3. 3. Undervisningsmetoder för att främja självständiga elever på slöjden

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Charlotte Boholm Wall; [2012]
  Nyckelord :slöjd; självständighet; pedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med min studie har varit att undersöka lärares uppfattningar om hur olika undervisningsmetoder främjar mer självständiga elever på trä och metallslöjden.Jag har fördjupat mig i gällande styrdokument och tagit del av den nationella utvärderingen av grundskolan (slöjd) som genomfördes 1992 och 2003. LÄS MER

 4. 4. Hur såg Birkas hamn ut och vilka transporter behövdes?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jonas Wiklund; [2009]
  Nyckelord :Birka; hill fort; water palisade; harbor; jetty; Viking; fire wood; Björkö; logs; Birka; pålspärr; bryggor; viking; ved; stockar; hamn; Björkö; borg;

  Sammanfattning : What is located on the bottom in the water outside of Birka? Remains of a water palisade or jetties and other constructions.Birka a Viking Age town that existed between AD 750 and 975 was located on the northwestern part of the small island of Björkö, in the Mälar archipelago of the Baltic Sea in Sweden. LÄS MER