Sökning: "Wallander"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Wallander.

 1. 1. Problemlösningens roll i några läroböcker för matematik i årskurs 4

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Eric Wallander; [2019-03-11]
  Nyckelord :Problemlösning; läroböcker; matematik; lärande; lärarhandledningar; analys; årskurs 4.;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka hur problemlösningsuppgifter är utformade i någraläroböcker och tillhörande lärarhandledningar för matematik i årskurs 4. Studien som gjortsämnar att endast undersöka de uppgifter som benämns som problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Observing phase changes in real time on ultrathin Iron oxide surfaces

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Harald Wallander; [2019]
  Nyckelord :CO oxidation; platinum; iron oxides; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Studying catalysts under such non-equilibrium conditions is a step towards approaching more realistic reaction conditions for working catalysts. Reactivity during phase changes of ultra-thin FeO2 films grown on Pt(111) are studied in situ with Ambient Pressure X-ray Photo Emission Spectroscopy and Quadrupole Mass Spectrometry, while running the CO oxidation reaction at 160°C and 0:6 mbar. LÄS MER

 3. 3. När blir användningen av medieteknik en källa till teknostress för lärare vid universitet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anna Wallander; [2019]
  Nyckelord :Stress; universitet; lärare; organisatoriskt förändringsarbete; teknostress; tekno-stressorer; teknostress-hämmare; Canvas och e-postmeddelande;

  Sammanfattning : Forskning kring arbetsrelaterad stress visar att teknik, tekniska system och program är faktorer som kan komma att orsaka stress hos anställda. Vid universitet har utvecklingen av teknik haft stort inflytande vilket skapar utmaningar för lärare och organisationen att integrera och hantera tekniska förändringar på ett hälsosamt sätt. LÄS MER

 4. 4. GET SMART; HOW MULTINATIONALS CAN USE SMART CONTRACTS TO GAIN A COMPETITIVE ADVANTAGE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Blomström; Henrik Wallander; [2018-07-31]
  Nyckelord :collaboration; innovation; business development; blockchain technology; smart contracts; competitive advantage; multinational organizations;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Rigid barrier or not? : Machine Learning for classifying Traffic Control Plans using geographical data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Cornelia Wallander; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; Traffic Control Plan; roadwork; geographical data; GIS; FME; R; Maskininlärning; TA-plan; trafikanordningsplan; vägarbete; geografisk data; GIS; FME; R;

  Sammanfattning : In this thesis, four different Machine Learning models and algorithms have been evaluated in the work of classifying Traffic Control Plans in the City of Helsingborg. Before a roadwork can start, a Traffic Control Plan must be created and submitted to the Traffic unit in the city. LÄS MER