Sökning: "Wallander"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Wallander.

 1. 1. Problemlösningens roll i några läroböcker för matematik i årskurs 4

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Eric Wallander; [2019-03-11]
  Nyckelord :Problemlösning; läroböcker; matematik; lärande; lärarhandledningar; analys; årskurs 4.;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka hur problemlösningsuppgifter är utformade i någraläroböcker och tillhörande lärarhandledningar för matematik i årskurs 4. Studien som gjortsämnar att endast undersöka de uppgifter som benämns som problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. GET SMART; HOW MULTINATIONALS CAN USE SMART CONTRACTS TO GAIN A COMPETITIVE ADVANTAGE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Blomström; Henrik Wallander; [2018-07-31]
  Nyckelord :collaboration; innovation; business development; blockchain technology; smart contracts; competitive advantage; multinational organizations;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Mötesplatser i stadens offentliga rum : en undersökning om hur Stora torget i Uppsala fungerar som mötesplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2018]
  Nyckelord :möten; offentliga platser; Stora torget; social hållbarhet; mänsklig aktivitet;

  Sammanfattning : Städer växer idag i snabbt takt och urbaniseringen ökar. Till följd av den ökande befolkningen i städerna ställs högre krav på de offentliga rummen. Stora torget i Uppsala är en viktig och central knutpunkt i staden, det sker ett stort flöde av människor och många vistas på platsen dagligen. LÄS MER

 4. 4. Rigid barrier or not? : Machine Learning for classifying Traffic Control Plans using geographical data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Cornelia Wallander; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; Traffic Control Plan; roadwork; geographical data; GIS; FME; R; Maskininlärning; TA-plan; trafikanordningsplan; vägarbete; geografisk data; GIS; FME; R;

  Sammanfattning : In this thesis, four different Machine Learning models and algorithms have been evaluated in the work of classifying Traffic Control Plans in the City of Helsingborg. Before a roadwork can start, a Traffic Control Plan must be created and submitted to the Traffic unit in the city. LÄS MER

 5. 5. CEH och pyometra hos tik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Stina Wallander; [2018]
  Nyckelord :cystisk endometriehyperplasi; CEH; pyometra; tik;

  Sammanfattning : Cystisk endometriehyperplasi (CEH) och pyometra är vanligt förekommande sjukdomar hos äldre tikar. CEH är oftast symptomlös och karaktäriseras av cystiskt dilaterade körtlar i uterus endometrium och ökad mucusproduktion. LÄS MER