Sökning: "Walter Benjamin"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Walter Benjamin.

 1. 1. Den nomadiska historiens kartografi – En aktualisering av det historiska hos Walter Benjamin och Rosi Braidotti

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Göransson Anton; [2018-03-28]
  Nyckelord :Posthumanism; Walter Benjamin; nomadisk teori; kritisk historiografi; Rosi Braidotti; monadologi;

  Sammanfattning : The following essay concerns questions about the status of history in Walter Benjamin´s critical philosophy of history and Rosi Braidotti´s nomadic feminism. I conduct a comparative actualization through locating affinities in their respective theory concerning question around the status of history and historiography, how we remember, write and present history, the relation between the present-day, the past and the future, between the subject and the collective. LÄS MER

 2. 2. Att ställa sin estetik på intet : En studie av modernistisk prosaestetik i Thorsten Jonssons roman Konvoj

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rickard Åstrand; [2018]
  Nyckelord :Modernism; modernity; aesthetics; prose; Thorsten Jonsson; Marshall Berman; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin; Modernism; modernitet; prosaestetik; Thorsten Jonsson; Marshall Berman; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : The focus of this essay lies on examining the modernistic aesthetics of prose in Thorsten Jonsson’s novel Konvoj (1947). When Walter Benjamin wrote ”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” he proved that new technological inventions affected the reception of art. LÄS MER

 3. 3. Violencia en la narrativa chilena de post-dictadura

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Mikaela Ubilla Persson; [2018]
  Nyckelord :Literatura chilena; narrativa post-dictadura; Slavoj Zizek; Gilles Lipovetsky; Walter Benjamin; Carne de perra; Tengo miedo torrero; violencia Chilean literature; Chilean narrative of post-dictatorship; Tengo miedo torero; violence; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En esta tesis nos acercamos a los diferentes tipos de violencia que se manifiesta en la narrativa chilena de post-dictadura. El género es de un tipo violento ficticio y no testimonial, aun así, tiene la misma función de la literatura testimonial por el hecho de que refleja un pasado real y hechos reales, así contribuyendo a la memoria común de la sociedad chilena. LÄS MER

 4. 4. Consumo ergo sum : Skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte och Denise Rudbergs storlek 37

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Felix Lundin; [2018]
  Nyckelord :consumption; consumer society; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identity; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; capitalism; konsumtion; konsumtionssamhälle; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identitet; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; kapitalism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar och jämför skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte (1931) och Denise Rudbergs storlek 37 (2002). Detta görs utifrån teoretiska utgångspunkter i Zygmunt Baumans tankar om konsumtionssamhället, samt texter av Max Weber, Walter Benjamin och Giorgio Agamben som diskuterar kapitalismens förhållande till religionen. LÄS MER

 5. 5. How can one create an aura from a digital reproduction?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Moa Andersson; [2017]
  Nyckelord :authenticity; aura; digital reproduction; simulacra; Benjamin;

  Sammanfattning : How can one create an aura from a digital reproduction? According to researchers like Walter Benjamin (1936) this is not possible. However with todays technology and digitalmedia it is worth looking into how it would be possible. LÄS MER