Sökning: "Walter Ljungquist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Walter Ljungquist.

 1. 1. "Skärvor som ropar efter varandra" En analys av Walter Ljungquists fragmentariska prosa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emelie-Eleonora Wiman Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Bakhtin; Dialogicitet; Främmandegöring; Erika; Fragment; Karneval; Konkretism; Kronotop; I stormen; Litteraritet; Ossian; Poetik; Polyfoni; Pusseldeckare; Science Fiction; Sjklovskij; Symfilosofi; Väggarna har ögon; Walter Ljungquist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen diskuterar formella och tematiska aspekter i Walter Ljungquists romaner "Ossian" (1958); "I stormen" (1960); "Erika, Erika"; och "Väggarna har ögon" (1965). Genom att undersöka på vilket sätt Ljungquist arbetar med ett fragmentariskt formspråk liksom ett fragmentariskt innehåll argumenterar uppsatsen för att Ljungquists prosa är en experimentell sådan. LÄS MER

 2. 2. Den gåtfulla och kusliga främlingen inom oss : En studie av problematiken främlingskap i Walter Ljungquists Källan och Mare Kandres Aliide, Aliide

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Olga Engfelt; [2013]
  Nyckelord :Walter Ljungquist; Mare Kandre; främlingskap; psykoanalys; antroposofi; arketypteori; den andre;

  Sammanfattning : I fokus för denna uppsats ligger främlingskapets problematik i två barndomsskildringar, Walter Ljungquists Källan (1961) och Mare Kandres Aliide, Aliide (1991).Analysen kretsar kring följande frågor: Hur konstrueras barnets främlingskap i båda berättelserna från två skilda tider? På vilket sätt präglar författarnas filosofiska och estetiska insikter den litterära bilden av barnets främlingskap? Vilka olikheter och likheter finns i de två gestaltningarna av barnets främlingskap i förhållande till den andre och till sig själv?Med utgångspunkten i existentiella, psykoanalytiska och antroposofiska perspektiv bildar jag mig en uppfattning om främlingskapets ursprung och dess filosofiska betydelse i olika teoretiska diskurser. LÄS MER

 3. 3. Som ett isberg med vulkaniskt innanmäte. Galenskap, sjukdom och utanförskap i Walter Ljungquist Paula

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emelie-Eleonora Wiman Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :dekonstruktion; utanförskap; sjukdom; galenskap; Walter Ljungquist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur galenskap, sjukdom och utanförskap tematiseras i Walter Ljungquists roman Paula. Utifrån ett dekonstruktionistiskt perspektiv diskuteras hur texten framstår som galen, sjuk och utanför samt hur galenskap, sjukdom och utanförskap, som tema betraktat, gestaltas i romanen... LÄS MER

 4. 4. "Min dikt är ett vapen". Litteratur som möjlighet, motstånd och politik i Walter Ljungquists prosa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emelie-Eleonora Wiman Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :Samhällskritik; konst; politik; litteratur som händelse; Walter Ljungquist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen är ett försök att visa hur, i Walter Ljungquits svit om sitt alter ego Jerk Dandelin, litteratur fungerar som en social handling och blir till ett slags samhällskritik. För det första, genom att lyfta fram luffaren som en centralgestalt, undersöker uppsatsen vilket samhälle inom böckerna som kritiserar. LÄS MER