Sökning: "Walton"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Walton.

 1. 1. Authentic Leadership; A role to play in Emotional Commitment and Organizational Culture

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Konstantin Golpayegani; Asif Wazed Mahmood; [2019]
  Nyckelord :Authentic Leadership; Leadership; Commitment; Organizational Culture;

  Sammanfattning : Were we ever in doubt of how true we are to ourselves and to others? Have we ever asked why we do what we do? Witnessing the history of great leaders like Martin Luther King Jr., Walt Disney, Steve Jobs and Sam Walton – they all believed in a cause and took actions to realize that belief which resulted in trust and loyalty. LÄS MER

 2. 2. Mary Shelley’s Frankenstein and the Dangers of Medical Science

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linda Haapala; [2018]
  Nyckelord :Mary Shelley; Frankenstein; Medical Science;

  Sammanfattning : Mary Shelley’s Frankenstein has frequently been interpreted as a cautionary tale of the dangers of medical science and its ambitions. However, by comparing the different narratives in the novel the essay will show that the intention of the novel is quite different. LÄS MER

 3. 3. OMBUDSMÄN SOM KONFLIKTHANTERARE En studie om fackliga ombudsmäns förhållningssätt till och hantering av konflikter i förhandlingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hjelte; [2015-12-01]
  Nyckelord :fackliga ombudsmän; arbetsgivare; arbetsmarknadens parter; förhandlingar; lokala förhandlingar; konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur fackliga ombudsmän förhåller sig tillmeningsskiljaktigheter och konflikter med enskilda arbetsgivare iförhandlingssituationer. Ytterligare ett syfte är att undersöka vilka strategierfackliga ombudsmän använder sig av för att förebygga och hantera konfliktfylldasituationer i förhandlingar. LÄS MER

 4. 4. Tre bagateller av William Walton : Allegro, Lento och Alla Cubana ur ”Five Bagatelles for Guitar”

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :David Håkansson; [2015]
  Nyckelord :Walton; Gitarr; Bagatelles;

  Sammanfattning : I detta konstnärliga arbete förklarar jag min instuderingsprocess och går igenom olika tekniska aspekter i ”Five Bagatelles for guitar” av W. Walton.I inledningen försöker jag ge en övergripande bakgrundshistoria till min relation med musik och speciellt gitarr. LÄS MER

 5. 5. Toward Innumerable Futures: Frank Stanford & Origins

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Adam Walton; [2015]
  Nyckelord :Parents; Adoption; Origins; Poetry; Poet; Children; Orphans; Identity; Compendium of Characters; The Battlefield Where the Moon Says I Love You; Bibliography; Critical; Biography; Francis Gildart; Frank Stanford; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis is a combined critical, biographical, and bibliographical study of American poet Frank Stanford (1948-1978). A prodigious, prolific poet's poet, Stanford is a long-underappreciated artist whose unwavering legacy, in recent years, has grown to be an undeniable force in contemporary American poetry. LÄS MER