Sökning: "War crime"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden War crime.

 1. 1. Karaktäriseringar i filmer inom genrerna War och Crime : En kvantitativ innehållsanalys av US Box Office topplistor med hjälp av nationalism, orientalism och propaganda

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Svensson; Emma Lindström; Vasvia Rakipovic; [2021]
  Nyckelord :ägarkoncentration; orientalism; nationalism; propaganda;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the differences between the genres War and Crime and how they portray the protagonist and the antagonist. Also how concentrated ownership can cause consequences for the content in movies from our chosen genres. This is examined by top 50 movies within the two genres from IMDb's Box Office listing. LÄS MER

 2. 2. Krigets dolda brott mot mänskligheten - En studie om kvinnors rättsliga skydd mot våldtäkter i väpnade konflikter med särskilt fokus på The Prosecutor v. Bosco Ntaganda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Suana Tafic; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; Straffrätt; Public international law; Criminal law; Sexuellt våld; Våldtäkt; Väpnade konflikter; The Prosecutor v. Bosco Ntaganda; ICC; Sexualbrott; Internationell straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 8 juli 2019 meddelade ICC en fällande dom mot kongolesiske befälhavaren Bosco Ntaganda som var åtalad för bland annat våldtäkt som brott mot mänskligheten. I mars 2021 fastställdes den överklagade domen av ICC:s appellationskammare och blev således den första i historien att döma en enskild individ till personligt ansvar för bland annat våldtäkt som brott mot mänskligheten. LÄS MER

 3. 3. Keeping the Promise of International Criminal Justice - prosecuting and adjudicating gender-based mass atrocity crimes in “non-territorial” States

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Kaikkonen; [2021]
  Nyckelord :International criminal law; Gender-based violence; Gender-based crimes; Crimes against humanity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konflikt är en grogrund för könsbaserat våld. Tidigare diskriminerande strukturer förstärks och mynnar ut i våld inom ramen för konflikten. I komplexa kontexter präglade av religiösa, etniska och/eller politiska slitningar förstärks vissa individers utsatthet. LÄS MER

 4. 4. Terrorism i krig : En studie av förhållandet mellan svensk terroristbrottslagstiftning och internationell humanitär rätt i ljuset av kriget i Syrien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Thunegard; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; svensk terroristbrottslagstiftning; terrorism; internationell humanitär rätt; IHL; folkrätt; väpnad konflikt; Syrien; Irak;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det fiktiva krigets relation till internationell humanitär rätt : En jämförelseanalys av Call of Duty: Modern Warfare och This War of Mine

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Joel Hellman; Philip McEwan; [2021]
  Nyckelord :Wargames; Representation; War; Ethics; Narrative; Perspective; International humanitarian law; Krigsspel; Representation; Krig; Etik; Narrativ; Perspektiv; Internationell humanitär rätt;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den tidigare forskning och kritik kring ämnet digitala krigsspel har denna studie identifierat omfattningen av internationell humanitär rätt (IHL) i speltitlarna Call of Duty: Modern Warfare och This War of Mine samt diskuterat de etiska synpunkter som uppenbarats genom närläsning. Resultaten visar att dessa speltitlar skiljer sig i sin skildring av krig sett utifrån IHL. LÄS MER