Sökning: "Warning labels"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Warning labels.

 1. 1. Tillsyn av kemiska produkter i detaljhandeln: Kontroll av barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning på kemiska produkter i Burlövs kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Melisa Dracic; [2023]
  Nyckelord :Kemiska produkter; Barnskyddande förslutning; Kännbar varningsmärkning; Tillsyn; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Each year children and adults are injured in accidents caused by chemicals, usually due to incorrect use of the products. Studies have shown that children are more sensitive to chemical products and injuries that occur during childhood could cause lifelong consequences. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning for Improving Detection of Cooling Complications : A case study

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :William Bruksås Nybjörk; [2022]
  Nyckelord :Temperature controllable containers; Machine Learning; imbalanced data; data analysis; noisy labels; feature engineering; threshold tuning;

  Sammanfattning : The growing market for cold chain pharmaceuticals requires reliable and flexible logistics solutions that ensure the quality of the drugs. These pharmaceuticals must maintain cool to retain the function and effect. Therefore, it is of greatest concern to keep these drugs within the specified temperature interval. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av problematiska leveransplaner med maskininlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Rama Sapper; Sarah Bringemo; [2021]
  Nyckelord :Delivery schedules; machine learning; EDI; supplier; supply chain; Leveransplaner; maskininlärning; EDI; leverantör; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Introduktion: Denna studie behandlar förändringar i leveransplaner inom försörjningskedjan. Huvudmän skickar många nya leveransplaner på grund av osäker efterfrågan vilket ställer till problem för leverantören i form av ökade kostnader av bland annat lager, transport, material och resurser. LÄS MER

 4. 4. Antibiotic Allergy Labelling- may it cause Unnecessary Altered Antibiotic Treatment

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sigrid Gerdås; [2020]
  Nyckelord :Antibiotic allergy; labelling; warning triangle; antibiotic hypersensitivity;

  Sammanfattning : IntroductionApproximately 5-10% of the general population report an antibiotic allergy. It has been reported that labeling of medical records with antibiotic hypersensitivity are often incorrect. LÄS MER

 5. 5. Varning för snabblån - En studie om effekter av varningar i rörlig marknadsföring av snabblån

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anton Abele; Julius Marnelius; [2014]
  Nyckelord :Warning labels; Payday loans; Effective interest rate; Young adults;

  Sammanfattning : Payday loans are becoming a challenge of increasing gravity for society. Statistics show that the number of young adults with financial issues related to such loans has been growing over the past few years. Despite efforts to halt this trend, little is changing. LÄS MER