Sökning: "Washing"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade ordet Washing.

 1. 1. Investor preferences reflected in sustainability reporting A study assessing the informational quality of sustainability reports with respect to investor preferences Bachelor's

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Carlsson; Simon Anderberg; [2021-06-30]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Greenwashing; Screening; ESG; CSR; ERA; Asymmetries; communication.;

  Sammanfattning : The interest for investing in sustainable assets has grown rapidly over the recent years. Many investors use methods for risk assessment based on for example Environmental, Social and Governance (ESG), Corporate Sustainability (CS), Environmental Risk assessment (ERA) and Socially Responsible Investments (SRI). LÄS MER

 2. 2. Hur återskapas förtroende och autenticitet efter woke washing? En studie om hur värderingsdrivna varumärken kan återskapa konsumenters förtroende och upplevelse av autenticitet efter en förtroendekris.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalia Lövstrand; Sofia Hellsing; [2021-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Microplastic emissions from laundry in Sweden : An actor analysis including the drivers, barriers, possibilities and responsibility of actors upstream and downstream Mimbly AB towards reducing the microplastic emissions.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Nathalie Martin; Olivia Gewert; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The usage of plastic is continuously growing with an increasing amount spreading to the environment. This entails potential negative effects on both the human health and on animals, for example by animals starving due to mistaking plastic for food. LÄS MER

 4. 4. Simulerad användning för att hjälpa företag att utvärdera t-shirtars fysiska livslängd : En undersökning om vilka kvalitetsbrister som påverkar t-shirtars fysiska livslängd, hur simulerad användning kan användas för att testa dem och hur resultaten kan användas som ett verktyg för förbättringsförslag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Lossbom; Sophia Ek; [2021]
  Nyckelord :areavikt; fibrer; bomull; elastan; testmetoder; livslängd; dimenssionstabilitet;

  Sammanfattning : Konsumtionen av textilier är direkt kopplad till utsläpp av växthusgaser och att producera ett kilo ny textil bidrar till ett utsläpp av cirka 15 kg koldioxid. Den ökande konsumtionen av ny textil är därför inte hållbar. Studier visar att genom att fördubbla ett plaggs användning kan miljöpåverkan minska med 49%. LÄS MER

 5. 5. Minimization of chemical's release from a large-scale pharmaceutical industry : By optimization of the crystallization process

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cecilia Rahn; [2021]
  Nyckelord :Minimization of release; pharmaceutical industry; crystallization; optimization; Minimering av utsläpp; läkemedelsindustri; kristallisation; optimering;

  Sammanfattning : The presence of active pharmaceutical ingredients (APIs) and other chemicals in wastewater has caused concerns in recent years due to its potential risk to the environment and society. Thus, the aim of the study is to investigate ways to minimize the release of chemicals from a large-scale pharmaceutical industry to an industrial wastewater treatment plant. LÄS MER