Sökning: "Washington Capitals"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Washington Capitals.

  1. 1. Att uppleva Washington Capitals : ett framgångsrikt företag inom upplevelseekonomin

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Sophia Burman; Joa Elfsberg; [2010]
    Nyckelord :experiences; events; experience economy; experience industry; sporting events; entertainment venue; upplevelseekonomi; upplevelseindustri; upplevelser; evenemang; idrottsevenemang; evenemangsarena;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Washington Capitals strategiskt arbetar för att skapa upplevelser i samband med hockeymatcherna och deras kringarrangemang. Hur skapar Washington Capitals upplevelser? Finns det något att lära av deras upplevelsestrategi? Kan Washington Capitals arbetssätt kopplas till teorier om upplevelseekonomi?   Metod: Sekundärdata i form av tryckta källor och böcker, tidigare uppsatser och artiklar. LÄS MER