Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kemisk fällning av fosfor med tvåvärt järn i kombination med aktivslam eller membranbioreaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Paulina Sandberg Birgersson; [2017]
  Nyckelord :Kemisk fällning; järn II sulfat; MBR; fosforrening; avloppsvattenrening;

  Sammanfattning : Stockholm Vatten AB (SVAB) behöver utöka kapaciteten på avloppsreningsverket i Henriksdal. Därför kommer en membranbioreaktor (MBR) att implementeras i dagens befintliga aktivslamanläggning. Den nya anläggningen dimensioneras för att kunna hantera det förväntade flödet år 2040. LÄS MER

 2. 2. Systemteknisk studie av pumpstyrning på Henriksdals nya reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Patrik Blomstrand; Rasmus Jemander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The population of Stockholm is increasing and with it the amount of wastewater that needs treatment. To cope with the increase, Henriksdal wastewater treatment plant (WWTP) in Stockholm, Sweden, is currently being expanded into the worlds largest WWTP using membrane bioreactor (MBR) technology. LÄS MER

 3. 3. Improving methane production using hydrodynamic cavitation as pre-treatment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Louise Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :Hydrodynamic cavitation; steam explosion; anaerobic digestion; hydrolysis; bmp; particle size distribution; methane; particle size reduction; food waste; sludge; grass; biogas; energy; renewable energy; Scandinavian biogas fuels AB; Scandinavian biogas; cavitation; biogas production; biomethane potential; Linköping university; Hydrodynamisk kavitation; kavitation; ångexplosion; rötning; anaerob rötning; hydrolys; BMP; partikelstorlekreducering; biometanpotential; biogas; metan; metangas; alger; saccharina latissima; ascophyllum nodosum; gräs; matavfall; avloppsslam; förnybar energi; Linköpings universitet; examensarbete biogas; examensarbete kavitation;

  Sammanfattning : To develop anaerobic digestion (AD), innovative solutions to increase methane yields in existing AD processes are needed. In particular, the adoption of low energy pre-treatments to enhance biomass biodegradability is needed to provide efficient digestion processes increasing profitability. LÄS MER

 4. 4. An investigation for a method for measuring microbial degradation for oxochlorates in waste water sludge

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hoger Najem; [2015]
  Nyckelord :sludge;

  Sammanfattning : The oxochlorates, such as ClO4-, ClO3- and ClO2- are toxic compounds and therefore they must be removed from effluents. In general they are synthetic compounds from industries and naturally also presents in Chilean caliche. LÄS MER

 5. 5. Modelling the COD Reducing Treatment Processes at Sjölunda WWTP

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Tanya Klingstedt; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis was to evaluate the possibility of establishing a wastewater treatment model for the main COD removal parts in the water line of Sjölunda Wastewater Treatment Plant (WWTP) located in Malmö, in southern Sweden. The finalised model was used to simulate an increased load of on average 5,000 population equivalents (P.E. LÄS MER