Sökning: "Waste and Quality Management"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden Waste and Quality Management.

 1. 1. Second Life Batteries Faciliating Sustainable Transition in the Transport and Energy Sectors? : An Exploratory Field Study in Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Iris Vesterberg; Sofia Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Second life batteries; Electric vehicles; Lithium-Ion batteries; Battery energy storage; Colombia; Sustainable transition;

  Sammanfattning : The increasing number of vehicles in Colombian cities have resulted in alarmingly low quality of air, further resulting in increasing health issues. One potential solution to this issue could be a shift from ICEVs (internal combustion engine vehicles) to EVs (electric vehicles). LÄS MER

 2. 2. Disclosing the definition on the upcycling concept : An exploratory study investigating the concept of upcycling and standardisation and its role on the path towards a circular textile industry

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Lindeberg; [2020]
  Nyckelord :upcycling; circular economy; waste management; recycling; sustainable standards; certifications; meta standards in textiles; sustainable policies;

  Sammanfattning : The ’upcycling’ term and concept have gained interest as a new strategy of implementing circularity within businesses, however the concept have not yet been defined, resulting in a somewhat divided perception of what it entails and what activities it includes. This misunderstanding may hinder the circular economy development. LÄS MER

 3. 3. From harvest to end consumer: Consequence of the behaviour of "Generation Y " regarding food waste on the supply chain of fresh fruits and vegetables

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Lena Nabernik; Mustafa Ahmed Khan; [2020]
  Nyckelord :food supply chain; fruits and vegetables; food waste; sustainability; generation y;

  Sammanfattning : Food waste is a major issue from various perspectives. During the process from harvest to the end consumer, almost one-third of food produced is wasted. It is not just the wasted food during the process that is concerning, there are issues in sustainability related to food waste that need to be considered. LÄS MER

 4. 4. Optimerad avfallshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Fanny Håkansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningFörfattare: Fanny HåkanssonUtbildning och ort: Fastighetsföretagande, Malmö Handledare: Ingrid SvetoftBakgrund och problem: Avfallshantering har under de senaste decenniet förändrats och är under konstant uppdatering. Nya tekniker testas och vi blir allt mer medvetna om de problem vi idag har i samhället vad gäller källsortering och individens noggrannhet vid den samma. LÄS MER

 5. 5. Hur en extern insamlingsaktör, Myrorna, möjliggör Lindex closed loop supply chain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Saga Klintner; Julia Vinberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; Sustainable fashion industry; Closed loop supply chain; Process flowchart; Reverse logistics; Textile collection; Economies of scale;

  Sammanfattning : Title: How an external collection actor enables Lindex’s closed loop supply chain. Context: Customers demand of sustainable products has motivated companies to develop more sustainable business models. LÄS MER