Sökning: "Waste for combustion"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Waste for combustion.

 1. 1. Research on the Hydrothermal Conversion of Xylose Catalysed by CO2-H2O into Furfural

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robert Liao; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Agricultural waste treatment and carbon dioxide emissions from fossil fuel combustion have been critical challenges for sustainable development. This work is part of a study on converting straw into biofuels, which involves using xylose as the material, carbon dioxide (CO2) as the catalyst, and water (H2O) and Gamma-Valerolactone (GVL) as the solvent to produce furfural through hydrothermal conversion. LÄS MER

 2. 2. Techno-Economic Assessment of a Post-Combustion CO2 Capture Unit in SCA Östrand Pulp Mill

  Master-uppsats, KTH/Energiprocesser

  Författare :Abhishek Subramani; [2022]
  Nyckelord :Bioenergy with Carbon Capture and Storage; Post-Combustion Capture; Monoethanol Amine; Chilled Ammonia; Techno-Economic Assessment;

  Sammanfattning : The Paris Agreement has ambitious targets to limit the global warming below 1.5 °Cin the 21st century. This goal is reflected in the national climate targets, for example, Sweden aims to achieve net zero greenhouse gas emissions by 2045, and thereafter achieve negative emissions. LÄS MER

 3. 3. Purification of Volatile Organic Compounds in Channeled Ventilation Pipes at the Sysav Water Treatment Plant for Hazardous Waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Erik Wiktorsson; [2022]
  Nyckelord :VOC; Zeolite; Catalytic combustion; Sysav; Chemical Engineering; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Several channeled emissions at the Sysav water treatment plant for hazardous waste as of December 2021 exceed permitted levels of unknown volatile organic compounds (VOCs) stated in the European Parliament councils’ directives 2010/75/EU. A range of possible treatment methods are briefly discussed before zeolite adsorption, and thermal regeneration followed by catalytic combustion is decided to be the method of greatest feasibility and is the subject of further investigation. LÄS MER

 4. 4. Hantering av avfallskalk från kulsinterverkens rökgasrening i Kiruna - Karakterisering och framtida möjligheter : En idéstudie om hantering och nyttjande av avfallskalk

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lina Malm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens industrier har ett ansvar att bidra till en hållbar miljö vilket regleras genom lagstiftningar inom områden för utsläpp av föroreningar och avfallshantering. Det kräver bland annat processer för rökgasrening samt en vision för de medförande avfallsströmmarna. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär ekonomiför plastavfall : Hantering av akrylplast som ett steg mot ett merhållbart samhälle

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Emma Bondemark; Josefin Heinevik; [2022]
  Nyckelord :Acrylic plastic; Circular economy; Lightning manufacturer; Plastic waste; Plexiglas; PMMA; Polymetylmetakrylat; Recycling Reuse; Akrylplast; Belysningstillverkare; Cirkulär ekonomi; Plastavfall; Plexiglas; PMMA; Polymetylmetakrylat; Återvinning;

  Sammanfattning : Purpose – The aim of the study is to investigate the possibilities for circular economy in acrylicplastic in the lighting industry. To answer the purpose, it was broken down into two researchquestions: [1] What characterizes the handling of acrylic plastic waste by lighting manufacturers? [2] How can lighting manufacturers achieve a more circular handling of acrylic plastic waste? Method – To be able to answer the research questions, a case study was conducted at acompany active in the lighting industry. LÄS MER