Sökning: "Waste prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Waste prevention.

 1. 1. Waste prevention of ICT products towards circular economy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Wadsten; [2018]
  Nyckelord :ICT products; waste; waste prevention systems; circular economy; municipalities; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Information and Communications Technology (ICT) is something that drives our society forward, but how we are consuming these products is rather something that harm our environment rather than pushing our society forward. This thesis investigates our unstainable consumption of ICT products and takes a look at waste prevention solutions in order to reach circular economy with a focus on Swedish municipalities. LÄS MER

 2. 2. Phosphorus Load Control in the Prevention of Harmful Algal Blooms : The Case of Lake Erie, located between the United States of America and Canada

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Samantha Morrow; [2018]
  Nyckelord :Harmful Algal Bloom; HAB; Lake Erie; Phosphorus; Load Control; Stella Professional;

  Sammanfattning : For over ten years the Western Basin of Lake Erie has been plagued by significant harmful algal blooms (HABs). Lake Erie is a body of water situated between the United States of America (USA) and Canada. The lake provides water to approximately 40 million people and is a considerable source of economic value. LÄS MER

 3. 3. Pedagogical toolkit : How the value of repair can be increased through resilience

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Mohammad Sohrabi Kharazi; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Waste management; Repair; Sustainable education; Children pedagogical toolkit;

  Sammanfattning : In today’s society we buy, use and throw things away which has made waste an environmental problem which affects our planet negatively. To prevent further development of consumerism, sustainable movements must be made where society must climb up the ladder of waste hierarchy and start to integrate in preventing the production of waste. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå : En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mariam Azhibayeva; Lisa Rutqvist; [2018]
  Nyckelord :Reverse Logistics; Institutional Theory; Network Theory; Network; Return System; Omvänd logistik; Institutionell teori; Institutionella krafter; Nätverksteori; Nätverk; Retursystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag har företag många krav utifrån miljömässiga aspekter där vi i Sverige påverkas i stor utsträckning av EU:s regleringar. Ett av alla områden som EU:s regleringar berör är det om avfallshantering och förebyggande av avfall. LÄS MER

 5. 5. Initial conditions for penta helix collaboration in social innovation - A case study of ReTuren

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Catarina Vasconcelos; Minh Ha Nguyen; [2018]
  Nyckelord :cross-sector collaboration; penta helix model; initial conditions; social innovation; co-production;

  Sammanfattning : Social innovation brings about sustainability which is regarded as a new paradigm for development. In order to bring about social innovation, cross-sector collaboration among different actors is required. LÄS MER