Sökning: "Wastewater"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade ordet Wastewater.

 1. 1. Volatile fatty acid production from co-fermentation of primary sludge and food waste without pH control

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Binyam Bedaso; [2019]
  Nyckelord :Volatile fatty acid; Co-fermentation; Primary sludge; Food waste;

  Sammanfattning : The production of volatile fatty acids (VFAs) from waste stream is gaining high attention because of their high market value and wide range of applications. In this study, the production of VFA from co-fermentation of primary sludge from wastewater treatment plant and food waste without pH control was evaluated using a pilot-scale reactor in a semi-continuous mode of operation. LÄS MER

 2. 2. En studie i vattenrening med elektrokoagulation : Koaguleringsförmågan hos utvalda föreningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Axel Wieslander Jansson; [2019]
  Nyckelord :vattenrening; elektrokemi; elektrokoagulation; organiska föreningar;

  Sammanfattning : Vatten- och energiförbrukning är ett av mänsklighetens största nuvarande och framtida problem då världens vattenkonsumtion ständigt ökar på grund av bättre levnadsstandard samt ständigt ökande population och industrialisering. Förorenat vatten orsakar sjukdomar, sänkt livstid, reducerad sanitet och försämrad hälsa. LÄS MER

 3. 3. Performance monitoring of systems for airpuricationAuthor:Anders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Anders Gustafson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wastewater treatment plants (WWTP) are often the cause of malodor. The compounds which are the main causes of the odor is hydrogen sulfide (H2S), ammonia(NH3), mercaptans (RSH) and volatile organic compounds (V OC) [1]. The odorous air can be analyzed to determine the concentration of the odorants. LÄS MER

 4. 4. Horizontal wastewater heat recovery heat exchanger, a model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Joakim Nyholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The residential and service sector amounts to approximately 40 percent of Sweden’s entire energy demand. In which 90 percent of that is used by households and non-residential buildings. All in all about 80 TWh are used for heating and the provision of hot water in households and non-residential buildings. LÄS MER

 5. 5. Building Institutional Capacity for Sustainability Transitions through Innovation Experiments : A Case Study of Sustainability Innovation Networks and Craft Beer SMEs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Brendan Pipkin; [2019]
  Nyckelord :Experimentation; Sustainability Transitions; Circular Economy; SMEs; Craft Beer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The concept of experimentation is increasingly promoted to facilitate social learning for sustainability transitions. Experiments are collaborative initiatives designed to generate knowledge and test innovative practices to address a collective sustainability challenge. LÄS MER