Sökning: "Water conservation"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Water conservation.

 1. 1. Conserving water in mixers through nudging : Searching for changes in behaviour, not experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hampus Axols; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Product design; Water conservation; Decision architecture; Nudging; User experience;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studie av en jordglob från sent 1920-tal Problematiken i fernissat papper på metall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofia Lundsten; [2019-06-19]
  Nyckelord :globe conservation; metal sphere globe; varnished paper; paper on metal;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:16.... LÄS MER

 3. 3. IS TRANSFRONTIER CONSERVATION OVERCOMING THE PITFALLS OF LARGE-SCALE COLLECTIVE ACTION? A case study of the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area in southern Africa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sharon Plotzki; [2019-04-09]
  Nyckelord :Transfrontier conservation; the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area; collective action; resource management; common-pool resource;

  Sammanfattning : Management of migrating resources is typically referring to fish or water, but wildlife such as elephants, rhinos and lions can also classify as a migratory resource. These animals are generally constrained by political borders, but by implementing large wildlife-parks called transfrontier conservation areas the political borders between two or more states are opened. LÄS MER

 4. 4. Hantering av höjdskillnader i marknivå mellan befintlig bebyggelse och uppfylld mark; en fallstudie av Magasin M1 i Nyhamnen, Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Camilla Mossberg; Lisa Auvoja; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samtidigt som exploateringen av kusten ökar, står Sverige idag för de framtida utmaningarna klimatförändringarna medför. Höjda havsnivåer och mer frekventa skyfall medför ett behov av att anpassa och skydda bebyggelsen. Länsstyrelsen rekommenderar därför att all nyproduktion ska vara belägen på en lägsta marknivå på + 3. LÄS MER

 5. 5. Environmental issues from sugarcane plantations in Brazil and how to handle them with market-based instruments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Freja Milton; [2019]
  Nyckelord :Market-based instruments; environmental offsets; Payments for ecosystem services; PES; Brazil; bioplastic; biopolymer; sugarcane; certification; environmental impacts from sugarcane cultivations.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study is a literature review of three market-based instruments used for land management; environmental offsets, payments for ecosystem services (PES) and certification, and how they could be used to mitigate environmental impacts from sugarcane cultivation in Brazil when purchasing biopolymers. The study showed that certification is the most common market-based instrument in Brazil. LÄS MER