Sökning: "Water-Sensitive"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Water-Sensitive.

 1. 1. Cleaning Research for 18th century Unvarnished Water-sensitive Matte Tempera Paint

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anastasiya Serdyukova; [2021-11-03]
  Nyckelord :Conservation; Water-Sensitive; Matte Tempera; Hydrogels;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2021, 30 HEC Second Cycle 25/2021.... LÄS MER

 2. 2. Research on the viability of the use of rigid gels for the cleaning of water-gilded surfaces

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ana Vega Ramiro; [2021-10-01]
  Nyckelord :Water-gilding; Gels; Agar-Agar; Borax; SEM;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2021HECSecond Cycle2021/22.... LÄS MER

 3. 3. Water Sensitive Urban Design (WSUD) as a climate adaptation strategy

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Andrea Fumero; [2020]
  Nyckelord :Water Sensitive Urban Design; Flooding; Resilience; Climate adaptation; Rotterdam; Copenhagen; Malmö; PHVision;

  Sammanfattning : “Global floods and extreme rainfall events have surged by more than 50% in the past decade and recent studies show that they are occurring four times higher than in 1980” (Neslen, 2018). At the same time, the urban population is rising. LÄS MER

 4. 4. REinventing Flood Control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Hanna Celine Rauschkolb; [2017]
  Nyckelord :Flood resilient urban design; climate adaption; Sustainable urban design; integrated flood control; Dike design; Water sensitive urban design; Flood proofing; Public space; Urban development; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Climate change adaption is becoming more and more crucial within sustainable urban design. Global warming affects an increase of heavy rainfall events in Europe and especially in Germany. Deggendorf, a city in southeast Germany, has experienced a severe flood in 2013 caused by a dike burst. LÄS MER

 5. 5. Öppna dagvattensystem : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andreas Ivarsson; Jacob Brobeck; [2016]
  Nyckelord :dagvattensystem; gröna tak; dagvattenplantering; rain garden; biofilter; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Nybyggnationen i Helsingborg Ångfärjetomten är under planering. En ny central mötesplats vid kajområdet i centrala Helsingborg ska göra staden mer attraktiv och främja både näringsliv och turism. LÄS MER