Sökning: "Wayfinding"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Wayfinding.

 1. 1. Vinnande vägvisning med wayshowing och wayfinding : En studie av skyltsystemet på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Frida Näsmo; Karolin Johansson; Elin Löfkvist Andersson; [2019]
  Nyckelord :Wayshowing; Wayfinding; Skyltsystem; Sjukhus.;

  Sammanfattning : På offentliga platser av större omfattning däribland sjukhus är behovet av ett väl utformat skyltsystem och en enkelhet att kunna navigera sig som besökare och patient stort. Ett bristande navigeringssystem är ett frekvent problem och kan som följd få konsekvenser däribland försenade läkarbesök, stresspåslag hos patienter eller annan onödig tidsåtgång. LÄS MER

 2. 2. Wayfinding – för den som gått vilse : En studie om att finna sin väg i en likformig flervåningsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pauline Hultström; [2018]
  Nyckelord :Wayfinding; wayshowing; spatial design; information design; multilevel building; upper secondary school; Orienterbarhet; vägvisning; rumslig gestaltning; informationsdesign; flervåningsbyggnad; gymnasieskola;

  Sammanfattning : This study is about the complexity that is present in wayfinding and wayshowing in a multilevel building where the floors are uniform and how this problem can be solved. Åva gymnasium is a municipal upper secondary school whose facilities span over multiple levels, many of which look the same. LÄS MER

 3. 3. Wayfinding och visuell kommunikation på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Andersson; [2018]
  Nyckelord :Wayfinding; wayfinding strategies; visuell kommunikation; grafisk kommunikation; Mollerup; spatial förmåga; orienteringsförmåga; vägledning;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain knowledge about how personnel at public libraries describes how they work with visual communication. That is, working with signs, posters, maps, digital information on monitors and so on, so that the users easily will find their way around the library and get aware of the libraries various services and upcoming events. LÄS MER

 4. 4. Wayfinding with ambiguous instructions in unfamiliar environments

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christian Johansson; Emma Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Wayfinding; ambiguous instructions; individual differences; Big five; Santa Barbara sense of direction; Navigation; tvetydiga instruktioner; individuella skillnader; Big five; Santa Barbara sense of direction;

  Sammanfattning : The present study aims to predict which individual factors may influence strategy-choices in wayfinding situations, specifically when participants are faced with ambiguous instructions in unfamiliar environments. Individual differences were measured with self-report forms of the Big Five personality traits and the Santa Barbara sense of direction scale (SBSOD). LÄS MER

 5. 5. Hur skulle en navigeringsapplikation kunna uppmuntra till fysisk aktivitet för människor med mild demenssjukdom?

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Sabina von Essen; Hernik Waardahl; [2018]
  Nyckelord :Navigation; design; dementia; technical aids; physical activity; smartphone; application; Navigering; design; demens; tekniska hjälpmedel; fysisk aktivitet; smartphone; applikation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle lever människor ännu längre och med en ökande medellivslängd så blir kognitiva sjukdomar som demens allt vanligare. Utan något botemedel i sikte och med ineffektiva behandlingsmetoder så finns ett stort behov av att förbättra livskvalitén för de drabbade. LÄS MER