Sökning: "Wayfinding"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Wayfinding.

 1. 1. Navigation i komplexa miljöer med hjälp av digitala tjänster och IoT

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hanna Björk; Gustav Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Wayfinding; Navigation; Digital service; UX UI design; IoT; Indoor positioning; Complex environment; Positioning technology; Wayfinding; Navigation; Digital tjänst; UX UI-design; IoT; Inomhuspositionering; Komplex miljö; Positioneringsteknologi;

  Sammanfattning : Forskning och implementering av teknik och tjänster för navigering utomhus, såsom GPS, har kommit långt om man jämför med de alternativen som i dagsläget erbjuds för motparten för navigering inomhus. Användarvänliga wayfinding-lösningar för inomhusbruk är ett område som fortfarande har ett stort behov av mer forskning inriktad på rekommendationer och genomförbarhet av god praxis. LÄS MER

 2. 2. Vägledning i TV-spel : En omstridd designkonvention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Du Rietz; [2019]
  Nyckelord :wayfinding; design technique; player experience; maze; exploration; vägledning; vägledningsteknik; spelvana; labyrint; utforskning;

  Sammanfattning : El-Nasr och Moura (2015) beskriver olika tekniker för hur TV-spel kan vägleda spelaren. Tekniken samlingsbara föremål som indikerar väg beskrivs som objekt som implementeras på ett sådant sätt att de leder spelaren till en belöning eller ett mål. LÄS MER

 3. 3. Typografi i det offentliga rummet. En fallstudie om interaktionen mellan skyltning, rum och varumärke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Åberg; [2019]
  Nyckelord :environmental graphic design; placemaking; typography; signage; wayfinding; visual identity;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka variabler som borde beaktas vid skapandet av tredimensionell typografi och skyltning för ett offentligt rum, samt hur skyltningen interagerar med rummet och varumärket. Vidare studeras hur dessa variabler kan bidra till begreppet platsskapande. LÄS MER

 4. 4. Find Your Way in Landskrona - A design study towards active mobility enhancement through wayfinding in the urban areas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Margaretha Liliana Situmorang; [2019]
  Nyckelord :urban design; walkability; urban transformation; train station; wayfinding; interaction; active mobility; active transport; Landskrona; accessibility; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : As the world gets more urbanised, numerous areas have been forced to develop rapidly into something larger, to provide cheaper living options, and faster mode of transportation. Despite the more convenient life’s mobility it leads to, many urban transformations can also create social drawback and hinder the real life interaction among its inhabitants, as a result of the unaccommodating built environment for seeing and meeting people in the urban settings. LÄS MER

 5. 5. “Can someone tell me the way” : A study on human wayfinding behaviour under incorrect information

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Roisin Devlin; Filippo La Greca; [2019]
  Nyckelord :spatial navigation; human navigation; wayfinding; virtual environment; gender differences; männsklig navigering; VE; könsskillnader;

  Sammanfattning : Finding the right path is a key aspect for successful navigation through the environment, with technologies such as the Global Positioning System (GPS) having improved this. However, human navigators can still be met with incorrect information either from devices or peers. The literature on how individuals then successfully navigate is limited. LÄS MER