Sökning: "Wayshowing"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Wayshowing.

 1. 1. Vinnande vägvisning med wayshowing och wayfinding : En studie av skyltsystemet på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Frida Näsmo; Karolin Johansson; Elin Löfkvist Andersson; [2019]
  Nyckelord :Wayshowing; Wayfinding; Skyltsystem; Sjukhus.;

  Sammanfattning : På offentliga platser av större omfattning däribland sjukhus är behovet av ett väl utformat skyltsystem och en enkelhet att kunna navigera sig som besökare och patient stort. Ett bristande navigeringssystem är ett frekvent problem och kan som följd få konsekvenser däribland försenade läkarbesök, stresspåslag hos patienter eller annan onödig tidsåtgång. LÄS MER

 2. 2. Wayfinding – för den som gått vilse : En studie om att finna sin väg i en likformig flervåningsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pauline Hultström; [2018]
  Nyckelord :Wayfinding; wayshowing; spatial design; information design; multilevel building; upper secondary school; Orienterbarhet; vägvisning; rumslig gestaltning; informationsdesign; flervåningsbyggnad; gymnasieskola;

  Sammanfattning : This study is about the complexity that is present in wayfinding and wayshowing in a multilevel building where the floors are uniform and how this problem can be solved. Åva gymnasium is a municipal upper secondary school whose facilities span over multiple levels, many of which look the same. LÄS MER

 3. 3. Södermalmshemmets entré : Att gestalta kommunikativt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anne Sandahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This degree project in information design - spatial design, deals with an entrance communication ability in a home for the elderly. The purpose of the work is to transform the main entrance so that it communicates better with the visitor through its spaciousness and that the entire surface is used. LÄS MER

 4. 4. ”Vänta… vart ska jag?” : En studie i vägledning på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jennie Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Information design; spatial design; wayfinding; wayshowing; health center; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. Syftet med arbetet har varit att förtydliga orienterbarheten och underlätta för patienter att navigera på vårdcentraler. Målet har varit att skapa ett gestaltningsförslag med visuell koppling som vägleder patienter mellan olika rum. LÄS MER

 5. 5. Välkommen till Avesta Lasarett! : En studie om orienterbarhet i en sjukhusentré

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Isabella Wallin; [2017]
  Nyckelord :Information design; spatial design; wayfinding; wayshowing; color; color codning; hospital; entrance; Informationsdesign; rumslig gestaltning; wayfinding; wayshowing; färg; färgkodning; sjukhus; entréhall;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur man med färg och rumslig formgivning kan öka orienterbarheten i en sjukhusmiljö, med fokus på huvudentrén. Studien är ett examensarbete i Informationsdesign, med inriktningen rumslig gestaltning. Platsen för studien har varit huvudentrén på Avesta lasarett. LÄS MER